Spring til indhold

Kompetenceudvikling

På denne side finder du aktuelle kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i Holbæk Kommune.

Aktionslæring

I 2015 blev der iværksat et større kompetenceudviklingsforløb på dagtilbudsområdet i samarbejde med UCSJ. Forløbet sætter fokus på arbejdet med aktionslæring og narrativ fortælling i praksis, tæt knyttet til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Hvad er aktionslæring?

Aktionslæring (AL) er en metode til at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde så rammerne for arbejdet kan give de bedste betingelser for læring. Som fagperson lærer man noget nyt om sin praksis og kan udvikle den ved at foretage sig noget andet, end man plejer. Medarbejder og leder træner evnen til undersøge og reflektere over de måder, man organiserer og udfører det pædagogiske arbejde på.

Nyhedsbreve 2016/2017

Her kan du læse AL- nyhedsbrevene udsendt i 2016 og 2017

Ældre nyhedsbreve 

Her kan du læse Nyhedsbrev I og Nyhedsbrev II fra kompetenceudviklingsforløbet i 2015. 

Kompetence- og effektmål

Der er konkrete kompetence- og effektmål knyttet til forløbet i aktionslæring (AL). Målene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af chef, konsulenter og områdeledere i Holbæk i et tæt samarbejde med UCSJ's konsulenter og undervisere. 

Du finder målene ved at klikke på linket herunder:

Kompetence- og effektmål

Aktionslæring og forløbsskema -ligheder og forskelle 

Her kan du se en undervisningsvideo, der tydeliggør forskelle og ligheder mellem aktionslæring og arbejdet med forløbsskemaer.

Video på Youtube om aktionslæring og forløbsskemaer

Slides til videoen om aktionslæring

Aktionslæringsskema 

Her finder du et tomt aktionslæringsskema. Klik på linket for at komme til skemaet, der kan hentes ned på din computer eller printes.

Aktionslæringsskema

Litteratur til alle deltagere

Aktionslæring i pædagogisk praksis – Susanne Krogh og Søren Smidt (2014) Forlaget Dafolo.

Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling. Michala Schnoor (2013)– Dansk Psykologisk Forlag

Daginstitutioners betydning for børns udvikling – M. N. Christoffersen, A-K Højen-Sørensen, L. Laugesen (2014) – SFI Denne rapport skal downloades af alle deltagerne selv. Klik på linket RAPPORT for at komme SFI.

40 veje til bedre trivsel i dagtilbud – metoder fra praksis – Tekst - og dataindsamling Heidi Skipper, Trine Kjær (2012) – DCUM. Opslagsværket ligger i alle børnehuse.

Litteratur til lederne

Læringsledelse - løft til læring i skolen - Mads Hermansen (2007), Samfundslitteratur.

Lederen som teamcoach – Thorkil Molly-Søholm, Andreas Juhl., Jakob Nørlem, Jacob Storch og Asbjørn Molly-Søholm (2010) – L & R BUSINESS (kun til lederne)

Aktionslæringens DNA – en håndbog om aktionslæringens teori og metode – Benedicte Madsen m.fl. (2013) – SYSTIME.

ICDP – uddannelse i relationskompetence

Børneindsatsens medarbejdere tilbyder løbende uddannelse i ICDP til medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud, skoler, SSP m.fl. Her på siden kan du læse lidt mere om, hvad ICDP går ud på.

Hvad er ICDP? 

ICDP ("International Child Development Programme"), er en metode, der bygger på et anerkendende og relations- og ressourceorienteret menneskesyn. Metoden er udviklet i Norge af Henning Rye og Karsten Hundeide og har til hensigt at skærpe og udvikle det pædagogiske personales bevidsthed om relationsdannelse og relationskompetencer i mødet med det enkelte barn.

ICDP-programmets 8 samspilstemaer

ICDP-programmet tager afsæt i 8 basale elementer eller samspilstemaer, som kan anvendes som grundlag for samtale, refleksion over og analyse af, hvordan de kommer til udtryk i din egen praksis. Du kan se temaerne her.

Grundkursus
Grundkursus (niveau 1) har som formål at introducere til metoden, den teoretiske forståelse i metoden og give fagpersonen udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Endvidere er formålet at give fagpersonen udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, forældre og kolleger.

Vejlederkursus
Vejlederkursus (niveau 2) bygger oven på niveau 1, og har yderligere som formål at gøre fagpersonen i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser (ICDP forløb) i forhold til andre fagpersoner, kolleger, forældre mv.

Hvert niveau består af 6 hele undervisningsdage og mellemliggende forberedelse.

Kontaktoplysninger
For nærmere information og tilmelding kontakt leder Lasse Gulstad Larsen i Børneindsatsen. Mail: lasgl@holb.dk Telefon: 72 36 71 96.

Datoer for planlagte hold:

 

Hold S niveau 1:

10. oktober 2018
7. november 2018
5. december 2018
16. januar 2019 

Hold T niveau 1: (ikke flere ledige pladser)

18. september 2018
23. oktober 2018
13. november 2018
11. december 2018
22. januar 2019

Hold V niveau 2: (ikke flere ledige pladser) 

26. september 2018
24. oktober 2018
21. november 2018
19. december 2018
23. januar 2019
27. februar 2019

Hold X niveau 2:

3. oktober 2018
31. oktober 2018
28. november 2018
9. januar 2019
6. februar 2019
6. marts 2019

Hold Y niveau 1 (Ikke flere ledige pladser)

8. januar 2019
5. februar 2019
5. marts 2019
2. april 2019
7. maj 2019
4. juni 2019

Hold Z niveau 1 (Ikke flere ledige pladser)

24. januar 2019
21. februar 2019
21. marts 2019
25. april 2019
23. maj 2019
20. juni 2019

Hold Æ niveau 2

3. september 2019
1. oktober 2019
5. november 2019
3. december 2019
14. januar 2020
18. februar 2020

Hold Ø niveau 1
 
28. august 2019
25. september 2019
23. oktober 2019
20. november 2019
18. december 2019
22. januar 2020

Hold Å niveau 1

20. august 2019
17. september 2019
22. oktober 2019
19. november 2019
17. december 2019
21. januar 2020Feedback

Sidst opdateret

22.06.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen