Spring til indhold

Aktionslæring

I 2015 blev der iværksat et større kompetenceudviklingsforløb på dagtilbudsområdet i samarbejde med UCSJ. Forløbet sætter fokus på arbejdet med aktionslæring og narrativ fortælling i praksis, tæt knyttet til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Hvad er aktionslæring?

Aktionslæring (AL) er en metode til at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde så rammerne for arbejdet kan give de bedste betingelser for læring. Som fagperson lærer man noget nyt om sin praksis og kan udvikle den ved at foretage sig noget andet, end man plejer. Medarbejder og leder træner evnen til undersøge og reflektere over de måder, man organiserer og udfører det pædagogiske arbejde på.

Nyhedsbreve 2016/2017

Her kan du læse AL- nyhedsbrevene udsendt i 2016 og 2017

Ældre nyhedsbreve 

Her kan du læse Nyhedsbrev I og Nyhedsbrev II fra kompetenceudviklingsforløbet i 2015. 

Kompetence- og effektmål

Der er konkrete kompetence- og effektmål knyttet til forløbet i aktionslæring (AL). Målene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af chef, konsulenter og områdeledere i Holbæk i et tæt samarbejde med UCSJ's konsulenter og undervisere. 

Du finder målene ved at klikke på linket herunder:

Kompetence- og effektmål

Aktionslæring og forløbsskema -ligheder og forskelle 

Her kan du se en undervisningsvideo, der tydeliggør forskelle og ligheder mellem aktionslæring og arbejdet med forløbsskemaer.

Video på Youtube om aktionslæring og forløbsskemaer

Slides til videoen om aktionslæring

Aktionslæringsskema 

Her finder du et tomt aktionslæringsskema. Klik på linket for at komme til skemaet, der kan hentes ned på din computer eller printes.

Aktionslæringsskema

Litteratur til alle deltagere

Aktionslæring i pædagogisk praksis – Susanne Krogh og Søren Smidt (2014) Forlaget Dafolo.

Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling. Michala Schnoor (2013)– Dansk Psykologisk Forlag

Daginstitutioners betydning for børns udvikling – M. N. Christoffersen, A-K Højen-Sørensen, L. Laugesen (2014) – SFI Denne rapport skal downloades af alle deltagerne selv. Klik på linket RAPPORT for at komme SFI.

40 veje til bedre trivsel i dagtilbud – metoder fra praksis – Tekst - og dataindsamling Heidi Skipper, Trine Kjær (2012) – DCUM. Opslagsværket ligger i alle børnehuse.

Litteratur til lederne

Læringsledelse - løft til læring i skolen - Mads Hermansen (2007), Samfundslitteratur.

Lederen som teamcoach – Thorkil Molly-Søholm, Andreas Juhl., Jakob Nørlem, Jacob Storch og Asbjørn Molly-Søholm (2010) – L & R BUSINESS (kun til lederne)

Aktionslæringens DNA – en håndbog om aktionslæringens teori og metode – Benedicte Madsen m.fl. (2013) – SYSTIME.Feedback

Sidst opdateret

13.06.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen