Spring til indhold

ICDP – uddannelse i relationskompetence

Børneindsatsens medarbejdere tilbyder løbende uddannelse i ICDP til medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud, skoler, SSP m.fl. Her på siden kan du læse lidt mere om, hvad ICDP går ud på.

Hvad er ICDP? 

ICDP ("International Child Development Programme"), er en metode, der bygger på et anerkendende og relations- og ressourceorienteret menneskesyn. Metoden er udviklet i Norge af Henning Rye og Karsten Hundeide og har til hensigt at skærpe og udvikle det pædagogiske personales bevidsthed om relationsdannelse og relationskompetencer i mødet med det enkelte barn.

ICDP-programmets 8 samspilstemaer

ICDP-programmet tager afsæt i 8 basale elementer eller samspilstemaer, som kan anvendes som grundlag for samtale, refleksion over og analyse af, hvordan de kommer til udtryk i din egen praksis. Du kan se temaerne her.

Grundkursus
Grundkursus (niveau 1) har som formål at introducere til metoden, den teoretiske forståelse i metoden og give fagpersonen udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Endvidere er formålet at give fagpersonen udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, forældre og kolleger.

Vejlederkursus
Vejlederkursus (niveau 2) bygger oven på niveau 1, og har yderligere som formål at gøre fagpersonen i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser (ICDP forløb) i forhold til andre fagpersoner, kolleger, forældre mv.

Hvert niveau består af 6 hele undervisningsdage og mellemliggende forberedelse.

Kontaktoplysninger
For nærmere information og tilmelding kontakt leder Lasse Gulstad Larsen i Børneindsatsen. Mail: lasgl@holb.dk Telefon: 72 36 71 96.

Datoer for planlagte hold:

 

Hold S niveau 1:

10. oktober 2018
7. november 2018
5. december 2018
16. januar 2019 

Hold T niveau 1: (ikke flere ledige pladser)

18. september 2018
23. oktober 2018
13. november 2018
11. december 2018
22. januar 2019

Hold V niveau 2: (ikke flere ledige pladser) 

26. september 2018
24. oktober 2018
21. november 2018
19. december 2018
23. januar 2019
27. februar 2019

Hold X niveau 2:

3. oktober 2018
31. oktober 2018
28. november 2018
9. januar 2019
6. februar 2019
6. marts 2019

Hold Y niveau 1 (Ikke flere ledige pladser)

8. januar 2019
5. februar 2019
5. marts 2019
2. april 2019
7. maj 2019
4. juni 2019

Hold Z niveau 1 (Ikke flere ledige pladser)

24. januar 2019
21. februar 2019
21. marts 2019
25. april 2019
23. maj 2019
20. juni 2019

Hold Æ niveau 2

3. september 2019
1. oktober 2019
5. november 2019
3. december 2019
14. januar 2020
18. februar 2020

Hold Ø niveau 1
 
28. august 2019
25. september 2019
23. oktober 2019
20. november 2019
18. december 2019
22. januar 2020

Hold Å niveau 1

20. august 2019
17. september 2019
22. oktober 2019
19. november 2019
17. december 2019
21. januar 2020Feedback

Sidst opdateret

05.08.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen