Spring til indhold

Forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Procedurer og retningslinjer for medarbejdere på 0-18 års området.

Magtanvendelse og selvbestemmelsesretten

Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud.

Kun i ganske særlige tilfælde kan magt anvendes for at afværge at et barn, en ung eller voksen udøver vold mod sig selv, mod andre, eller ødelægger eller beskadiger ting. 

I dokumentet kan du læse mere om magtanvendelse, selvbestemmelsesretten, og hvad du skal gøre hvis en magtanvendelse har fundet sted. 

Skemaet har til formål at skabe refleksion og bidrage til at forebygge, at svære situationer opstår. 

Retningslinjer for magtanvendelse og magtanvendelsesskema revideret maj 2017

Oplæg om magtanvendelse 

Onsdag den 12. august 2015 var alle pædagogiske ledere samlet til et oplæg om magtanvendelse og lovgivningen på området. 

I Holbæk har vi rammer og retningslinjer for inklusion og magtanvendelse. Der er dog ingen tvivl om at det pædagogiske personale ofte oplever vanskelige situationer. Der er derfor behov for at skabe dialog om forebyggelse af magtanvendelser i dagtilbud. Særligt i tilspidsede situationer må personalet være bekendt med, hvad der er tilladt og ikke tilladt at gøre. 

Vi havde derfor inviteret Bente Adolphsen fra COK. Bente er uddannet cand.jur. og har siden 1985 specialiseret sig i familieret. Hun har siden 1999 arbejdet som lektor på Socialrådgiveruddannelsen, og er en meget erfaren underviser som formår at jonglere mellem forskellige lovgivninger og sætte det i relation til praksis.

Bente slog fast, at lovgivningen på området efterlader plads til en del ubesvarede spørgsmål. 

Bente Cok Magt Arrangement

Du kan se Bentes slides her: 

Oplæg om dilemmaer i magtanvendelseFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen