Spring til indhold

Forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Procedurer og retningslinjer for medarbejdere på 0-18 års området.

Magtanvendelse og selvbestemmelsesretten

Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud.

Kun i ganske særlige tilfælde kan magt anvendes for at afværge at et barn, en ung eller voksen udøver vold mod sig selv, mod andre, eller ødelægger eller beskadiger ting. 

I dokumentet kan du læse mere om magtanvendelse, selvbestemmelsesretten, og hvad du skal gøre hvis en magtanvendelse har fundet sted. 

Skemaet har til formål at skabe refleksion og bidrage til at forebygge, at svære situationer opstår. 

Retningslinjer for magtanvendelse og magtanvendelsesskemaFeedback

Sidst opdateret

04.11.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen