Spring til indhold

Modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Når familierne har fået asyl, bliver de visiteret til en kommune, hvor de bliver omfattet af et tre-årigt integrationsprogram. Børn i førskolealderen vil i løbet af få uger begynde i daginstitution.

Flygtninge i Danmark

 Når familierne har fået asyl, bliver de visiteret til en kommune, hvor de bliver omfattet af et tre-årigt integrationsprogram. Børn i førskolealderen vil i løbet af få uger starte i daginstitution. Det har stor betydning for barn og familie, at vi som dagtilbud er klar til at tage imod. Børn og familier kan være mere eller mindre traumatiserede af rejsen,og oplevelserne i deres hjemland. Fælles for dem er, at de skal navigere i en ny og anderledes kultur.

Flygtningebørn i Holbæk

I Holbæk har vi en målsætning om at børn skal trives, lære og udvikle sig så meget, som de kan.  

Børneindsatsen har udarbejdet et overblik over de væsentligste ting I kan gøre, for at sikre en god start for flygtningebørn i dagtilbud.

I guiden finder du relevante kontaktoplysninger på de medarbejdere i Holbæk, der kan hjælpe jer, hvis I har brug for råd, vejledning eller sparring omkring modtagelse af flygtningebørn. I kan også henvende jer til jeres proceskonsulent i Børneindsatsen, hvis I er tvivl om noget, eller brug for hjælp og vejledning. Start med guiden - her finder du mange svar.

Guide til dagtilbud om modtagelse af flygtningebørn 

Du finder også en visualiseret introduktionsfolder om tøj og årstider, der kan være behjælpelig for nye forældre herunder.

Folder målrettet forældre om årstider og påklædning for børn i dagtilbud

Integrationsstrategi for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund

Byrådet besluttede i juni 2014 at nedsætte et integrationsråd, der i samarbejde med kerneområderne skulle udarbejde en integrationsstrategi. Strategien har til formål at fortælle, hvordan vi i Holbæk arbejder med at integrere nyankomne flygtninge og deres familier inden for det treårige integrationsprogram. I 2017 lavede Holbæk Kommune en ny integrationsstrategi for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund.

Integrationsstrategi for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund, 2017 

Når der starter et tosproget barn i dagtilbud

Når der starter et tosproget barn i dagtilbuddet, er en god modtagelse med til at gøre både barn og forældre trygge. Der kan nemt opstå misforståelser, når forskellige kulturer mødes og forventningerne er forskellige. Der er udarbejdet to foldere, som kan være med til at gøre mødet med forældrene nemmere. Den ene folder er en huskeliste til personalet, hvor der står en række gode råd. Den anden folder er skrevet til forældrene, og tanken er, at den kan bruges på et opstartsmøde med forældrene, hvor man gennemgår det der står. Folderen til forældrene er oversat til forskellige sprog.

Folder tosprogede arabisk
Folder tosprogede engelsk
Folder tosprogede russisk
Folder tosprogede spansk
Folder tosprogede tyrkisk
Folder tosprogede ukrainsk
Folder tosprogede polsk
Folder tosprogede dansk
Folder tosprogede farsi

Huskeliste til personalet

Flygtningebørn i daginstitutioner - en guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Dansk Flygtningehjælp har lavet en guide til danske daginstitutioner. Guiden er tænkt som en støtte til håndtering af flygtningebørn i daginstitutioner.
Med en indføring i familiernes baggrund og  traumer, praktiske interventioner og gode råd, er formålet at ruste pædagoger i deres arbejde med denne gruppe børn. Målet er, at bidrage til at skabe et socialt miljø omkring barnet, som kan skabe grobund for et godt liv i Danmark.

Tryk på linket herunder for at komme direkte til guiden: 

Flygtningebørn i daginstitutioner - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

BUPL har lavet nogle materialer omkring modtagelse af flygtningebørn, som du finder via linket her: 

Sådan hjælper du flygtningebørn Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen