Spring til indhold

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

I Holbæk er det besluttet, at alle børn, der går i dagtilbud, tilbydes en sprogvurdering omkring 3- års alderen.

Hvis et dagtilbud oplever bekymring for et barns sproglige udvikling, når barnet er omkring 3 år, er det lovpligtigt at sprogvurdere barnet. Dermed kan man sikre sig, at barnet får den nødvendige støtte. Holbæk kommune har imidlertid valgt at tilbyde alle forældre en sprogvurdering af deres barn.

Sprogvurderingerne giver en ekstra sikkerhed for, at der er opmærksomhed på alle børns sprogudvikling. Desuden er de en stor hjælp for det pædagogiske personale i deres planlægning af aktiviteter for børnegruppen. Jo mere personalet kender til nuancerne i en børnegruppes sproglige udvikling, jo bedre kan de sikre sig, at børnene oplever en hverdag med et sprogligt udviklingsmiljø, der passer til deres behov.

Forældrene bliver orienteret om, hvornår sprogvurderingen finder sted, og de kan, hvis der ikke er decideret bekymring for barnets sproglige udvikling, fravælge tilbuddet.

Hvis en sprogvurdering viser, at et barn har behov for særlig udviklingstøtte, planlægges der i samarbejde med familien, hvordan der bedst følges op med en målrettet indsats.

Vejledning - sprogvurdering

Orienteringsbrev til forældrene

Samtykkeerklæring -videregivelse af oplysninger

Om Rambølls reviderede sprogvurderingsredskab

Læs mere om sprogvurderingFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen