Spring til indhold

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

I Holbæk er det besluttet, at alle børn, der går i dagtilbud, tilbydes en sprogvurdering omkring 3- års alderen.

Hvis et dagtilbud oplever bekymring for et barns sproglige udvikling, når barnet er omkring 3 år, er det lovpligtigt at sprogvurdere barnet. Dermed kan man sikre sig, at barnet får den nødvendige støtte. Holbæk kommune har imidlertid valgt at tilbyde alle forældre en sprogvurdering af deres barn.

Sprogvurderingerne giver en ekstra sikkerhed for, at der er opmærksomhed på alle børns sprogudvikling. Desuden er de en stor hjælp for det pædagogiske personale i deres planlægning af aktiviteter for børnegruppen. Jo mere personalet kender til nuancerne i en børnegruppes sproglige udvikling, jo bedre kan de sikre sig, at børnene oplever en hverdag med et sprogligt udviklingsmiljø, der passer til deres behov.

Forældrene bliver orienteret om, hvornår sprogvurderingen finder sted, og de kan, hvis der ikke er decideret bekymring for barnets sproglige udvikling, fravælge tilbuddet.

Hvis en sprogvurdering viser, at et barn har behov for særlig udviklingstøtte, planlægges der i samarbejde med familien, hvordan der bedst følges op med en målrettet indsats.

Vejledning - sprogvurdering

Orienteringsbrev til forældrene

Samtykkeerklæring -videregivelse af oplysninger

Om Rambølls reviderede sprogvurderingsredskab

Læs mere om sprogvurderingFeedback

Sidst opdateret

25.10.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Lovgivning om sprogvurdering

Dagtilbudsloven § 11:

"Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering."

Loven bestemmer endvidere, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen, og at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Tosprogede børn i dagtilbud

Der er udarbejdet to foldere, som kan være med til at gøre mødet med forældrene nemmere. Den ene folder er en huskeliste til personalet, hvor der står en række gode råd. Den anden folder er skrevet til forældrene, og tanken er, at den kan bruges på et opstartsmøde med forældrene, hvor man gennemgår det der står. Folderen til forældrene er oversat til forskellige sprog.

Folder tosprogede arabisk
Folder tosprogede engelsk
Folder tosprogede russisk
Folder tosprogede spansk
Folder tosprogede tyrkisk
Folder tosprogede ukrainsk
Folder tosprogede polsk
Folder tosprogede dansk
Folder tosprogede farsi

Huskeliste til personalet