Spring til indhold

Sprog og læsestrategi

Strategi for sprog - og læseudvikling sætter rammer og retning for de nye sprog- og læsekompetencer, som gør børn i stand til at opnå personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet.

Alle børns sprog og læsning – En strategi for sprog og literacy i Holbæk Kommune

Børn, som i dag går i vores dagtilbud og skoler, møder tale- og skriftsproget gennem mange typer medier; computer, telefon, tv, iPad, bøger osv. Læsning har dermed ændret sig fra at være noget, der primært foregår gennem bøger, til at foregå i mange sammenhænge og i mange typer af medier. Børn skal kunne forstå, fortolke, skabe og bearbejde sprog og tekster i alle disse forskellige omgivelser. Begrebet læsning er dermed blevet kraftigt udvidet. Derfor kaldes det for literacy.

Børn i Holbæk kommune skal udnytte deres potentiale mest muligt, uddanne sig og have mod på livet. For at opnå dette, støtter fagprofessionelle op om børn og unges sprog- og læseudvikling i samarbejde og dialog med forældrene. Dette gøres gennem fokus på 4 udviklingsområder; systematik, faglighed, samarbejde og læringsmiljø, der danner grundlaget for arbejdet i både dagtilbud og skole. Dette kan læses om i Holbæk kommunes strategi, der dækker børn fra 0 – 18 år; Alle børns sprog og læsning – En strategi for sprog og literacy i Holbæk Kommune.

Alle børns læring tages alvorligt – ikke mindst elever i læse-/skrivevanskeligheder. Derfor kan lærere og pædagoger få viden fra Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde – vejledning og inspiration til skolerne. I dokumentet; Indsatser for ordblinde i Holbæk Kommune, kan forældre læse om afdækning, indsats og forældresamarbejde, samt hvad vejen er fra bekymring til afklaring. De kan også søge om mere information i dokumentet; Ordblinde – Forslag til viden.

Alle børns sprog og læsning – En strategi for sprog og literacy i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde – vejledning og inspiration til skolerne.

Indsatser for ordblinde i Holbæk Kommune.

Ordblinde – Forslag til viden.

 

Film om ordblindhed

Film om ordblindhed kan se her. Den findes på 6 sprog.

Filmens mission er at fortælle, at med hårdt arbejde, solid støtte fra alle voksne og med brug af de mange gode digitale værktøjer, der er til rådighed i dag, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed.

Ordblinde kan og skal derfor også gå efter deres drømme.

 Feedback

Sidst opdateret

11.02.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen