Spring til indhold

Forløbsskema

Forløbsskema til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Formål

Formålet med forløbsskemaet er, at være et hjælperedskab til brug i arbejdet med læringsmål fra den pædagogiske læreplan. Redskabet guider personalet gennem væsentlige didaktiske refleksioner. Refleksioner, der sigter mod, at det pædagogiske personale i Holbæk Kommunes dagtilbud går fra fokus på aktiviteter til fokus på effekten og betydningen af aktiviteten for børns læring, gennem en systematisk didaktisk tilgang. Det er væsentligt at der tages afsæt i en vurdering af børnegruppens behov, når der udvælges læringsmål for forløbet.

Revision af forløbsskemaet 

Nu har der været arbejdet med forløbsskemaet henover en længere periode, og der er opsamlet tilbagemeldinger fra medarbejdernes praksis. Erfaringerne er blevet brugt til at justere skemaet og gøre det endnu mere brugbart. Ændringerne handler primært om en justering af evalueringsspørgsmålene og sproglige præciseringer.

Du finder det nye skema herunder: 

Forløbsskema - justeret i januar 2017.

Aktionslæring og forløbsskema -Ligheder og forskelle 

Her kan du se en undervisningsvideo, der tydeliggør forskelle og ligheder mellem aktionslæring og arbejdet med forløbsskemaer..

Slides til videoen: Aktionslæring og forløbsskema - ligheder og forskelle 

Sidste nyt

Vi arbejder aktuelt på at skabe en mere simpel didaktisk model af forløbsskemaet som forventes færdig sidst på foråret 2018. Deltagerne på sprogvejlederuddannelsen fungerer som kvalificerings- og sparringsgruppe.

 Feedback

Sidst opdateret

08.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen