ICDP – uddannelse i relationskompetence

Børneindsatsens medarbejdere tilbyder løbende uddannelse i ICDP til medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud, skoler, SSP m.fl. Her på siden kan du læse lidt mere om, hvad ICDP går ud på.

Hvad er ICDP? 

ICDP ("International Child Development Programme"), er en metode, der bygger på et anerkendende og relations- og ressourceorienteret menneskesyn. Metoden er udviklet i Norge af Henning Rye og Karsten Hundeide og har til hensigt at skærpe og udvikle det pædagogiske personales bevidsthed om relationsdannelse og relationskompetencer i mødet med det enkelte barn.

ICDP-programmets 8 samspilstemaer

ICDP-programmet tager afsæt i 8 basale elementer eller samspilstemaer, som kan anvendes som grundlag for samtale, refleksion over og analyse af, hvordan de kommer til udtryk i din egen praksis. Du kan se temaerne her.

Grundkursus
Grundkursus (niveau 1) har som formål at introducere til metoden, den teoretiske forståelse i metoden og give fagpersonen udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Endvidere er formålet at give fagpersonen udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, forældre og kolleger.

Vejlederkursus
Vejlederkursus (niveau 2) bygger oven på niveau 1, og har yderligere som formål at gøre fagpersonen i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser (ICDP forløb) i forhold til andre fagpersoner, kolleger, forældre mv.

Hvert niveau består af 6 hele undervisningsdage og mellemliggende forberedelse.

Kontaktoplysninger
For nærmere information og tilmelding kontakt leder Lasse Gulstad Larsen i Børneindsatsen. Mail: lasgl@holb.dk Telefon: 72 36 71 96.

Datoer for planlagte hold:

Hold N niveau 1: (ikke flere ledige pladser) 

  8. februar 2018

Hold Q niveau 1:

7. februar 2018
7. marts 2018
4 april 2018
2. maj 2018
6. juni 2018

Hold R niveau 1:

31. januar 2018
28. februar 2018
21. marts 2018
25. april 2018
23. maj 2018
20. juni 2018

Hold S niveau 1:

22. august 2018
12. september 2018
10. oktober 2018
7. november 2018
5. december 2018
16. januar 2019 

Hold T niveau 1:

28. august 2018
18. september 2018
23. oktober 2018
13. november 2018
11. december 2018
22. januar 2019

Hold V niveau 2: (ikke flere ledige pladser) 

26. september 2018
24. oktober 2018
21. november 2018
19. december 2018
23. januar 2019
27. februar 2019

Hold X niveau 2:

3. oktober 2018
31. oktober 2018
28. november 2018
9. januar 2019
6. februar 2019
6. marts 2019
Feedback

Sidst opdateret

18.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen