Spring til indhold

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

I Holbæk er det besluttet at alle børn der går i dagtilbud tilbydes en sprogvurderinger omkring 3 års alderen.

Sprogvurderingen er en hjælp til det pædagogiske personale. Jo mere vi ved om et barns/en børnegruppes sproglige niveau, jo bedre er vi til at støtte og udvikle børnenes sprog.

Sprogvurderingen er et tilbud til alle børn omkring de 3 år. Det er dog lovpligtigt at sprogvurdere børn, hvor der er bekymring for den sproglige udvikling. Det kan gøres for både 3- årige, 4-årige og 5-årige alene med det sigte at sikre børnene den helt rigtige støtte og hjælp.

Sprogvurderingerne benyttes til pædagogisk planlægning og tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter for den samlede børnegruppe.

Sprogvurderingerne benyttes desuden til at afklare, hvorvidt barnets sproglige kompetencer er alderssvarende og hvis ikke, planlægning af målrettede indsatser for børn i sprogligt udsatte positioner i tæt samarbejde med familien.

I nedenstående vejledning kan du læse mere om sprogvurderingerne.

Vejledning til sprogvurdering

Sprogvurderingen foretages ved brug af Rambølls digitale platform, der understøtter Børne- og Socialministeriets sprogvurderingssystem for 3-6 år.

Om Rambølls reviderede sprogvurderingsredskab

Forud for sprogvurderingen af barnet orienteres forældrene via nedenstående orienteringsbrev.

Orienteringsbrev til forældrene

Hvorfor sprogvurdering?

Sproget er med til at give et barn adgang til leg og interaktion med andre børn. Sproget hjælper også barnet til at forstå verdenen og til at sætte ord på ting, oplevelser og følelser. Sproget er en vigtig del af fundamentet for at kunne lære noget nyt. Den tidlige sprogudvikling har stor betydning for den senere sprog- og læseindlæring. Det er derfor vigtigt, at både forældre og pædagoger er opmærksomme på det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere om sprogvurdering hos SprogpakkenFeedback

Sidst opdateret

03.12.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Lovgivning om sprogvurdering

Dagtilbudsloven § 11:

"Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering."

 

Loven bestemmer endvidere, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen, og at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Når der starter et tosproget barn i dagtilbud

Når der starter et tosproget barn i dagtilbuddet, er en god modtagelse med til at gøre både barn og forældre trygge. Der kan nemt opstå misforståelser, når forskellige kulturer mødes og forventningerne er forskellige. Der er udarbejdet to foldere, som kan være med til at gøre mødet med forældrene nemmere. Den ene folder er en huskeliste til personalet, hvor der står en række gode råd. Den anden folder er skrevet til forældrene, og tanken er, at den kan bruges på et opstartsmøde med forældrene, hvor man gennemgår det der står. Folderen til forældrene er oversat til forskellige sprog.

Folder tosprogede arabisk
Folder tosprogede engelsk
Folder tosprogede russisk
Folder tosprogede spansk
Folder tosprogede tyrkisk
Folder tosprogede ukrainsk
Folder tosprogede polsk
Folder tosprogede dansk

Huskeliste til personalet