Spring til indhold

Sprogvurdering

I løbet af de næste år vil alle 3-årige børn blive sprogvurderet for at styrke det enkelte barns tale- og kommunikationsevner.

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

Personalet i børnehusene har tidligere vurderet, om et barn har sproglige, adfærdsmæssige og/eller andre vanskeligheder, som gør, at barnet kan have behov for støtte.

I de kommende år vil alle 3-årige børn blive sprogvurderet i sit dagtilbud. Holbæk Kommune har et større antal børn med sproglige vanskeligheder end gennemsnittet i resten af landet. Børnehuse og dagplejen skal have endnu mere fokus på børnenes sproglige udvikling og en optimering af effekten, når der tages udgangspunkt i resultaterne af de sprogvurderinger, der er foretaget til kvalitetsrapporten 2014. Vi må derfor kigge nærmere på, hvordan udbyttet af de sproglige indsatser kan optimeres. 

Vejledning til sprogvurdering

Det første skridt er at afdække, hvor behovet for at styrke de sproglige indsatser er størst. Det gør vi som nævnt ved at sprogvurdere alle 3-årige, hvorefter vi kan arbejde mere målrettet med de sproglige indsatser og sprogmiljøer i de enkelte børnehuse og i dagplejen.

Rambøll lancerede i 2017 et nyt revideret sprogvurderingsmateriale, som du kan læse om via nedenstående link.

Om Rambølls reviderede sprogvurderingsredskab

Alle forældre vil modtage besked om barnets sprogvurdering og få mere information om, hvordan vi vurderer samt hvilken rolle, du som forælder har i forhold hertil. I Holbæk Kommune vægter vi et godt samarbejde mellem dagtilbud og familie, og ser derfor den sproglig udvikling af alle børn som et fælles anliggende.  

Orienteringsbrev til forældrene

Forældre kan ønske en sprogvurdering 

Som forælder har du pligt til at lade dit barn deltage i en sprogvurdering, hvis det vurderes, at der er behov for det. Men det er også altid muligt at bede om en sprogvurdering ved bekymring for barnets sproglige udvikling. 

Hvorfor sprogvurdering?

Sproget er med til at give et barn adgang til leg og interaktion med andre børn. Sproget hjælper også barnet til at forstå verdenen og til at sætte ord på ting, oplevelser og følelser. Sproget er en vigtig del af fundamentet for at kunne lære noget nyt. Den tidlige sprogudvikling har stor betydning for den senere sprog- og læseindlæring. Det er derfor vigtigt, at både forældre og pædagoger er opmærksomme på det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere om sprogvurdering hos Sprogpakken



Feedback

Sidst opdateret

01.10.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Lovgivning om sprogvurdering

Dagtilbudsloven § 11:

"Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering."

 

Loven bestemmer endvidere, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen, og at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.