Spring til indhold

Forsørgelse mellem to uddannelser

Studerende og uddannelsessøgendes mulighed for forsørgelse. Som hovedregel er studerende og uddannelsessøgende ikke berettigede til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieperioden mellem to uddannelser - heller ikke i sommerferien.

Hvornår betragtes den unge som studerende? Den unge er studerende/uddannelsessøgende, når:

  • han/hun har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har en læreplads.
  • han/hun har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har mulighed for at kunne begynde i skolepraktik indenfor 2-3 måneder, hvis det ikke er lykkes den unge at finde en læreplads forinden.
  • han/hun var studerende før sommerferien og fortsætter sit studium efter sommerferien.
  • han/hun var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (fx gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom han/hun endnu ikke har fået besked om, at han/hun er optaget på den videregående uddannelse.
  • han/hun har orlov fra din uddannelse

Særlige regler for enlige forsørgere under 30 år

En ung under 30 år, der er i gang med en uddannelse og som er enlig forsørger har mulighed for at søge om et behovsbestemt tillæg (enkeltydelse) i perioden mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelser. Det er en betingelse, at den unge ikke har mulighed for at få uddannelsesstøtte efter SU-loven.

 

Har du spørgsmål?

Så kontakt Ungeindsatsen:

  • Ring på telefonnummer 72 36 36 36 mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00 - 13.00
  • Du kan også sende en mail til ungeindsatsen-enindgang@holb.dk

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen