Spring til indhold

Vejledning

Gennem skolevejledning, ungdomsvejledning, specialvejledning eller online vejledning via e-vejledning kan elever og studerende få hjælp og vejledning om uddannelsessystemet og mulighederne for uddannelse.

Skolevejledning

Der er en uddannelsesvejleder tilknyttet alle skoler i Holbæk Kommune og alle elever vil løbende modtage kollektiv vejledning i 7. til 10. klasse.

I 8., 9. og 10. klasse skal alle elever have vurderet deres uddannelsesparathed. Eleverne bliver vurderet af deres skole. Hvis en elev bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse, igangsættes der et samarbejde mellem elev, forældre, skole og uu-vejleder.

Du kan læse mere om parathedsvurderingen her.

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, vil få tilbud om individuel vejledning af uu-vejlederen. Uddannelsesparate elever kan søge vejledning hos eVejledningen.

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen udfyldes i forbindelse med ansøgningen til 10. klasse eller en ungdomsuddannelse og udfyldes både i 9. og 10. klasse. Forældre og elever kan logge ind på uddannelsesplanen på optagelse.dk.

Alle elever i 9. og 10. klasse vil modtage kollektiv vejledning om uddannelsesplanen og ikke uddannelsesparate elever vil få tilbudt individuel vejledning af uu-vejlederen.

Deadline for afsendelse af uddannelsesplanen er 1. marts.

Introkursus og brobygning

På intro- og brobygningsforløbene får eleven mulighed for at besøge en eller flere ungdomsuddannelser. På den måde får eleven en forsmag på undervisningsformen og undervisningsmiljøet. I den kollektive vejledning vil uu-vejlederen fortælle nærmere om disse forløb og tilmeldingen til dem.

8. klasse - introkursus

Introkursernes varighed er 5 dage. Eleverne deltager på en introdag i efteråret (Skills-dag på erhvervsuddannelserne). I foråret besøger eleverne forskellige ungdomsuddannelser, som bliver sammensat i en pakke, hvor eleverne deltager klassevis.

9. klasse - brobygning

Hvis en elev har behov for at komme på endnu et besøg på en ungdomsuddannelse, har han/hun mulighed for et besøg af 2-5 dages varighed.
Dette vil uddannelsesvejlederen informere om i starten af 9. klasse.

10. klasse - brobygning

I 10. klasse er der obligatorisk brobygning i minimum 5 dage. Dette vil uddannelsesvejlederen informere om i starten af 10. klasse.

Erhvervspraktik

Der er mulighed for erhvervspraktik i 6. til 10. klasse.

På de fleste skoler er der fastlagt nogle bestemte uger af året, hvor eleverne har mulighed for at komme i erhvervspraktik.
Har en elev særlige behov, er der også mulighed for erhvervspraktik på andre tidspunkter.

Praktikaftalen laves i samarbejde med elevens skole.

Ungdomsvejledning

Når du er du gået ud af grundskolen og er under 25 år, kan du få hjælp af ungdomsvejledningen, hvis du har spørgsmål omkring uddannelse eller er i tvivl om, hvilke veje, der kan være for dig.

Hvis du er gået ud af skolen og er under 25 år og hvis du er stoppet eller overvejer at stoppe med uddannelse eller job og gerne vil videre - så kan du kontakte ungdomsvejledningen.

 Du kan blandt andet få hjælp til at:

 • undersøge dine muligheder
 • finde information om uddannelser
 • finde ud af hvilke uddannelser, der passer dig
 • lægge din plan på vej mod uddannelse 
 • udfylde ansøgninger til uddannelser

I ungdomsvejledningen tilbyder vi individuelle samtaler. Du kan tage en af dine forældre, en ven, mentor mv. med til samtalen. 

I løbet af året holder vi også kurser med forskellige temaer. Det kan f.eks. være et kursus, hvor du i fællesskab med andre kan finde frem til, hvad du er god til og godt kan lide at lave - og hvilke uddannelsesretninger det kan pege på.

Åben vejledning

Ungdomsvejledningen har åben vejledning hver torsdag kl. 13-16, hvor du ikke behøver have en aftale. Du kan bare kigge forbi, hvis du har brug for vejledning omkring uddannelse.

Du finder os på Rådhuspladsen 1, 1. tv., 4300 Holbæk

Hvis du hellere vil lave en aftale, kan du finde din uddannelsesvejleder her.

Vi er på telefon og mail fra mandag til fredag, så du er altid velkommen til at kontakte os.
Hvis vi har samtaler, kan vi ikke tage telefonen. Derfor er det en god ide, hvis du indtaler en besked på svareren, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Specialvejledning

Uddannelsesvejledningen tilbyder børn og unge, der gennem store dele af deres skoleforløb modtager specialundervisning, fx i specialklasser og specialskoler, særlige vejlednings- og uddannelsesforløb.

Vi tilbyder uddannelsesvejledning for børn og unge under specialvejledningsområdet. Specialvejledningen tages der hensyn til hele den unges livssituation.

Alle unge har ret til en ungdomsuddannelse

Målet er, at der på udskolingstidspunktet foreligger en uddannelsesplan for elevens mulige videre uddannelse eller beskæftigelse. Der samarbejdes tæt med forældre samt fagpersoner som socialrådgivere, psykologer og konsulenter.

I vejledningen indgår:

 • Formidling af praktikpladser
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan
 • Råd og vejledning til forældre
 • Kontakt til PPR og socialforvaltninger
 • Orientering om valg af tilbud efter folkeskolen

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU-uddannelsen, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, kan være en mulighed for unge under specialvejledningsområdet.

eVejledning

Med eVejledning har du en unik mulighed for at få generel uddannelsesvejledning hele tiden – også om aftenen og i weekenden.

eVejledning kan foregå på chat, e-mail, tlf. eller sms.

 eVejledning er for alle

 • Unge, der er i gang med at undersøge mulighederne efter 9. eller 10. klasse
 • Forældre, der har brug for vejledning, så de bedre kan hjælpe deres børn i uddannelsesvalg
 • Unge, der er på vej til at vælge en videregående uddannelse
 • Unge på udlandsophold og som gerne vil have styr på uddannelsesplanerne
 • Voksne, der vil skifte karriereretning

eVejledning kan svare på dine spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse.

 eVejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og ideer til uddannelsesvalg.

 Du kan frit vælge, om du vil kontakte eVejledning på chat, mail eller tlf.

 Du finder eVejledning her

 eVejledning foregår anonymt og kan derfor ikke gå ind i konkrete sager som Ungdommens Uddannelsesvejledning eller andre offentlige myndigheder har ansvar for.Feedback

Sidst opdateret

15.11.2019

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen