Spring til indhold

Forsørgelse mellem to uddannelser

Studerende og uddannelsessøgendes mulighed for forsørgelse. Som hovedregel er du som studerende og uddannelsessøgende ikke berettiget til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieperioden mellem to uddannelser - heller ikke i sommerferien.

Hvornår betragtes du som studerende?

Du er studerende/uddannelsessøgende, når du:

  • har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har en læreplads.
  • har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har mulighed for at kunne begynde i skolepraktik indenfor 2-3 måneder, hvis det ikke er lykkes dig at finde en læreplads forinden.
  • var studerende før sommerferien og fortsætter dit studium efter sommerferien.
  • var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (fx gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse.
  • har orlov fra din uddannelse

Særlige regler for dig, der er enlig forsørger under 30 år

Hvis du er under 30 år, og i gang med en uddannelse og er enlig forsørger har du mulighed for at søge om et behovsbestemt tillæg (enkeltydelse) i perioden mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelser. Det er en betingelse, at du ikke har mulighed for at få uddannelsesstøtte efter SU-loven.

Har du spørgsmål?

Så kontakt Ungeindsatsen:

  • Ring på telefonnummer 72 36 36 36 mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00 - 13.00
  • Du kan også sende en mail til os via borger.dk

 Feedback

Sidst opdateret

18.11.2019

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen