Spring til indhold

Introduktionskurser og brobygningsforløb

På intro- og brobygningsforløbene får eleven mulighed for at besøge en eller flere ungdomsuddannelser.
På den måde får eleven en forsmag på undervisningsformen og undervisningsmiljøet.

I den kollektive vejledning vil uddannelsesvejlederen fortælle nærmere om disse forløb og tilmeldingen til dem.

Introkurser 8. kl.

Introduktionskurser eller også kaldt introkurser er for 8. kl.

Introkurser i 8. klasse er en slags uddannelsespraktik.

Meningen med kurserne er:
- at eleverne bliver mere afklaret i forhold til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
- at eleverne vil få et bredt kendskab til uddannelsesmuligheder efter 9. eller 10. kl.
- at alle elever som minimum får set på det lokale udbud af ungdomsuddannelser.

Introkursernes varighed er 5 dage.

Eleverne deltager på 1 introdag i efteråret.
Dagen er tilrettelagt som en Skills-dag/stafet på vores lokale erhvervsuddannelser.
Skills stafetten er en konkurrence, hvor grundskoleelever dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag.
Alle elever i den vindende klasse bliver inviteret med til DM i Skills, hvor de skal konkurrere mod andre vinderklasser fra danske skoler.
Du kan læse om Skills Danmark her.

I foråret besøger eleverne forskellige ungdomsuddannelser, som bliver sammensat i en pakke af 4 dage, hvor eleverne deltager klassevis.

Elever bliver tilmeldt til introkurser via uddannelsesvejlederen på skolen.
Introkurserne vil ca. 14 dage før introforløbet fremgå i aktiviterne i Uno Ung, i fanen Brobygning og intro.

Login med UNI-login på Uno Ung:

ung.unoung.dk

Brobygning 9. kl.

Elever i 9. kl. kan komme på brobygning på ungdomsuddannelserne

Hvis en elev har behov for at komme på endnu et besøg på en ungdomsuddannelse, har han/hun mulighed for et besøg af 2-5 dages varighed.
Dette vil uddannelsesvejlederen informere om i starten af 9. klasse.
Det er også uddannelsesvejlederen, som vil sørge for tilmelding.

Brobygningsforløbet vil fremgå i aktiviterne i Uno Ung, i fanen Brobygning og intro, 4 uger før forløbet. 

Login med UNI-login på Uno Ung:

ung.unoung.dk

Brobygning 10. kl.

Elever i 10. kl. skal på brobygning på en eller flere ungdomsuddannelser

I 10. klasse er der obligatorisk brobygning i minimum 5 dage.
Uddannelsesvejlederen vil informere i klassen i begyndelsen af 10. klasse.

Ønske brobygningshold 

I 10. klasse skal elever selv ønske brobygningshold. 
Det er ikke alle ønsker som nødvendigvis kan lade sig gøre, men vi gør hvad vi kan for at ønskerne opfyldes.
Netop derfor skal der angives flere ønsker og stå i prioriteret rækkefølge.

Find tilmeldinger til brobygning

Brobygningsforløbet vil fremgå i aktiviterne i Uno Ung, i fanen Brobygning og intro, 4 uger før forløbet. 

Login med UNI-login på Uno Ung:

ung.unoung.dkFeedback

Sidst opdateret

19.03.2020

Ansvarlig redaktør

Anne Baré Franklin

Oplysninger om tilmeldte forløb

Elever og forældre kan logge ind i Uno Ung og finde de praktiske oplysninger, som mødetid og sted for de tilmeldte hold.
Oplysningerne vil være klar 3-4 uger før forløbet.

Ung.unoung.dk