Spring til indhold

Private tilbud

Der er private dagbehandlingstilbud i Holbæk Kommune. Her er der en oversigt over tilbuddene.

 

Information

Der er flere private behandlingstilbud i kommunen.

Tilbuddene er for børn og unge. Det kan være, de mistrives, er psykisk sårbare eller sociale vanskeligheder. De forskellige private tilbud er:

 

 

Der bliver ført tilsyn med de private tilbud.

Her kan du læse tilsynsrapporterne for undervisning på dagbehandlingstilbuddenes interne skoler.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen