Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til jer, som har børn mellem 0 og 16 år. Vi tilbyder råd og vejledning om børn, unges og familiens sundhed og trivsel.

Om Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til jer, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. Vi tilbyder råd og vejledning om børn, unges og familiens sundhed og trivsel.

Kontakt sundhedsplejen

Du kan kontakte din sundhedsplejerske direkte på telefon eller mail. Sundhedsplejerskerne har ikke fast telefontid, men kan kontaktes på deres mobiltelefon.

Åbent Hus

Sundhedsplejerskerne tilbyder åben konsultation. Hvis du er i tvivl om dit barns trivsel, er du velkommen til at møde op.

Spæd- og småbørn

Når du har født, modtager Sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra jordemoderen. Herefter sørger vi for at kontakte dig og lave en aftale om det første hjemmebesøg.

Præmatur-café. I Holbæk kommune har vi et særligt tilbud, til familier med børn der er født for tidligt.

Et særligt tilbud til familier med børn, der er født for tidligt. I vores åbne præmatur-café har I mulighed for at møde andre forældre med et for tidligt født barn.

Ammerådgivning

Udover rådgivning fra din egen sundhedsplejerske kan du kontakte Holbæk Kommunes Internationalt Certificerede Ammerådgivere.

Sundhedsvejen.dk

Sundhedsvejen.dk er familiens indgang til at kommunikere med sundhedsplejersken via e-mail. Her kan du stille spørgsmål omkring sundhed, ernæring, trivsel og udvikling.

Skolesundhedsplejen

Sundhedsplejen er en kombineret ordning. Det vil sige, at sundhedsplejersken tilser spæd- og småbørn samt skolebørn.

Tilbud om særlig indsats

En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder / familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en særlig indsats.

Hjælp til overvægtige børn og unge

Overvægtige børn og unge i Holbæk Kommune kan få hjælp, støtte og vejledning til at stoppe deres vægtøgning. Vi har flere tilbud - læs mere nedenfor.

Gode råd

Under dette punkt finder du gode råd og oplysning om infektioner, lus, øjenbetændelse m.m.

Pjecer og links

Her finder du links til pjecer du selv kan købe eller downloade, samt nyttige links.

Henvisning til støtte fra "En God Start"

Der henvises til En God Start via et særligt henvisningsskema, hvorefter der efter et introduktionsbesøg tilbydes individuelt tilrettelagte forløb.


Feedback

Sidst opdateret

20.07.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg