Spring til indhold

Tilbud om særlig indsats

En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder / familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en særlig indsats.

Alle henvisninger til En God Start behandles tværfagligt.

Formålet med indsatsen er at sikre barnets trivsel og en sund tilknytning, og at styrke forældrekompetencen.

Tilbuddet henvender sig til kvinder / familier, der har problemer af psykisk / social karakter som fx:

  • Efterfødselsreaktioner.
  • Traumatiske hændelser under graviditet, fødsel eller barsel.
  • Vanskelig opvækst for forældrene selv.
  • Misbrugsproblemer.
  • Psykisk sygdom.

Der henvises til En God Start via et særligt henvisningsskema, hvorefter der efter et introduktionsbesøg tilbydes individuelt tilrettelagte forløb.

Det individuelt tilrettelagt forløb kan indeholde:

Enkelte forlængede forløb kan løbe helt indtil skolestart.

En God Start har en lang række samarbejdsparter, der sammen sikrer en koordineret indsats.
Gruppeaktiviteter afholdes på Holbæk bibliotek og i Familiehuset, Rolighedsstræde 2 i Holbæk.

De enkelte forløb i En God Start dokumenteres løbende.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen