Spring til indhold

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til jer, som har børn mellem 0 og 16 år. Vi tilbyder råd og vejledning om børn, unge og familiens sundhed og trivsel.

Om Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til jer, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. Vi tilbyder råd og vejledning om børn, unges og familiens sundhed og trivsel.

Information om Corona

INFORMATION OM CORONA OG SUNDHEDSPLEJEN

Kontakt sundhedsplejen

Du kan kontakte din sundhedsplejerske direkte på telefon eller mail. Sundhedsplejerskerne har ikke fast telefontid, men kan kontaktes på deres mobiltelefon.

Åbent Hus

Sundhedsplejerskerne tilbyder åben konsultation. Hvis du er i tvivl om dit barns trivsel, er du velkommen til at møde op.

Spæd- og småbørn

Når du har født, modtager Sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra jordemoderen. Herefter sørger vi for at kontakte dig og lave en aftale om det første hjemmebesøg.

Ammerådgivning

Udover rådgivning fra din egen sundhedsplejerske kan du kontakte Holbæk Kommunes Internationalt Certificerede Ammerådgivere.

Skolesundhedsplejen

Sundhedsplejen er en kombineret ordning. Det vil sige, at sundhedsplejersken tilser spæd- og småbørn samt skolebørn.

Tilbud om særlig indsats - tilbud om udvidet indsats i Sundhedsplejen

En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder og familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en udvidet indsats.

Behandling af overvægtige børn og unge

Overvægtige børn og unge i Holbæk Kommune kan få hjælp, støtte og vejledning til at stoppe deres vægtøgning. Vi har flere tilbud - læs mere nedenfor.

Henvisning til støtte fra "En God Start"

Der henvises til En God Start via et særligt henvisningsskema, hvorefter der efter et introduktionsbesøg tilbydes individuelt tilrettelagte forløb.

Sundhedsvejen.dk

Sundhedsvejen.dk er din indgang til at kommunikere med sundhedsplejersken via e-mail. Her kan du stille spørgsmål omkring sundhed, ernæring, trivsel og udvikling.

Gode råd

Under dette punkt finder du gode råd og oplysning om infektioner, lus, øjenbetændelse m.m.

Pjecer og links

Her finder du links til pjecer, du selv kan købe eller downloade, samt nyttige links.

Information om behandling af personoplysninger

Når vi registrerer og behandler oplysninger om dig, skal vi give dig en række oplysninger herom, i henhold til persondatalovens artikel 13 og 14


Feedback

Sidst opdateret

18.03.2020

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen

Sundhedspleje

Sundhedspleje

Alle hjemmebesøg frem til mandag d. 30. marts bliver aflyst, og alle vil blive telefonisk kontaktet af jeres sundhedsplejerske.

Åbent hus, Sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper, alle skolebaserede aktiviteter, aftaler i BOBU, En God Starts grupper og Efterfødselsreaktionsgruppen aflyses derfor også midlertidigt.

Du har mulighed for at træffe din sundhedsplejerske telefonisk i normal arbejdstid. Du kan også ringe til Børneindsatsens sekretariat på telefon 72 36 63 30.

Nybagte familier vil fortsat blive kontaktet og tilbudt barsels- og etableringsbesøg.