Spring til indhold

Tandplejen

Første gang barnet møder Tandplejen er omkring 2½ års alderen. I vil automatisk få en indkaldelse. Skulle I inden da have brug for råd, vejledning eller et kig på tænderne, er I altid velkomne til at ringe til os.

VIGTIGT          VIGTIGT          VIGTIGT

For at begrænse risikoen for smittespredning af Coronavirus mest muligt, er tandplejen blevet pålagt at tilrettelægge et nødberedskab frem til den 1. 7. 2020. Vi håber, at I vil have forståelse for, at tandplejetilbuddet i denne periode vil være meget anderledes end normalt.

Tandplejen skal frem til 1. juli køre efter Sundhedsstyrelsens særlige retningslinjer. Vi indkalder og behandler derfor kun de patienter, som falder indenfor Sundhedsstyrelsens kriterier for det nødberedskab som den kommunale tandpleje skal iværksætte samtidig med, at vi er med til at begrænse spredningen af Corona virus mest muligt.

Vi gør opmærksom på, at det i perioden ikke vil være muligt at møde op i tandplejen uden en forudgående aftale.

Du kan kontakte tandplejen dagligt mellem 8.00 og 15.00 på tlf. 72 36 80 12. Tandplejens telefon er åben for alle former for henvendelser og spørgsmål af tandmæssig karakter og vi giver gerne råd og vejledning pr. telefon.

Hvis din henvendelse drejer sig om igangværende tandregulering kan klinikken træffes på tlf.: 72 36 80 18 dagligt mellem kl. 8.00 og 10.00.

Tidsbestilling

Her kan du bestille, ændre og aflyse tider hos Tandplejen. Du kan også få tilsendt beskeder pr. sms og du kan få adgang til dit barns tandjournal.

Om Tandplejen

Tandplejen arbejder blandt andet for at bevare tandsundheden og at lære børn at børste tænderne helt rene.

Tandplejens klinikker og åbningstider

I Holbæk Kommune finder du flere tandplejeklinikker. Find information og kontaktoplysninger til dem alle her.

Tandplejens kontor

Tandplejens kontor finder du på skoleafdeling Bjergmarken i Holbæk By.

Tandpleje 0-18 år

Tandpleje er et gratis tilbud for børn og unge, indtil de fylder 18 år.

Syreskader

Når du spiser eller drikker noget surt, kan det skade dine tænder.

Tandregulering

Vurdering af tandstillingen er en del af Tandplejens regelmæssige undersøgelser.

Omsorgstandpleje

Tilbud til borgere over 18 år med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.

Specialtandpleje

Der er mellem Holbæk kommune og Regionstandplejen indgået aftale om, at Regionen varetager Specialtandplejen.

Ferielukket

Du kan se Tandplejens ferier og lukkedage her.

Tandlægevagt

Udenfor klinikkernes åbningstid og i ferier kan du kontakte en privat tandlæge. Ved behov for akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage kan du kontakte Tandpinevagten.


Feedback

Sidst opdateret

26.03.2020

Ansvarlig redaktør

Christina Bruun Larsen