Spring til indhold

Tandplejen

Første gang barnet møder Tandplejen er omkring 2½ års alderen. I vil automatisk få en indkaldelse. Skulle I inden da have brug for råd, vejledning eller et kig på tænderne, er I altid velkomne til at ringe til os.

VIGTIGT          VIGTIGT          VIGTIG

Tandplejen indgår i genåbningen af Danmark

Det betyder, at vi genoptager al vanlig aktivitet. Vi begynder derfor også igen at sende tider ud via SMS

Vi skal fortsat have et skærpet fokus på at begrænse risikoen for smittespredning af Coronavirus mest muligt. Det betyder at:

  • man skal overholde vores anvisninger for, hvor mange, der må opholde sig i vores venteværelser på samme tid
  • vi ikke har mulighed for at sætte lige så mange patienter til pr. dag, som vi plejer
  • de nye krav om færre patienter pr. dag betyder, at man kan blive tilbudt tider på andre klinikker end den, man normalt kommer på

Vi håber, at I har forståelse for, at Covid-19 fortsat betyder, visse ændringer i tandplejens normale praksis. 

Den fortsatte risiko for smittespredning af Covid-19 virus betyder også, at man fortsat har pligt til at oplyse

  • hvis man har symptomer, som kan være tegn på smitte med Corona virus
  • eller man har mistanke om, at man har været udsat for smitterisiko

 

Er dit barn i selvisolation, dvs. hjemsendt fra dagtilbud eller skole som nær kontakt til en smittet eller til screening, må barnet ikke møde op i Tandplejen


Hvis du har brug for at kontakte tandplejen, skal det ske telefonisk på tlf. 72 36 80 12 mellem kl. 7.45 og 12.00. 
Tandplejens telefon er åben for alle former for henvendelser og spørgsmål af tandmæssig karakter og vi giver gerne råd og vejledning pr. telefon.

Hvis din henvendelse drejer sig om igangværende tandregulering kan klinikken træffes på tlf.: 72 36 80 18 dagligt mellem kl. 8.00 og 12.00.

Tidsbestilling

Her kan du bestille, ændre og aflyse tider hos Tandplejen. Du kan også få tilsendt beskeder pr. sms og du kan få adgang til dit barns tandjournal.

Om Tandplejen

Tandplejen arbejder blandt andet for at bevare tandsundheden og at lære børn at børste tænderne helt rene.

Tandplejens klinikker og åbningstider

I Holbæk Kommune finder du flere tandplejeklinikker. Find information og kontaktoplysninger til dem alle her.

Tandplejens kontor

Tandplejens kontor finder du på skoleafdeling Bjergmarken i Holbæk By.

Tandpleje 0-18 år

Tandpleje er et gratis tilbud for børn og unge, indtil de fylder 18 år.

Syreskader

Når du spiser eller drikker noget surt, kan det skade dine tænder.

Tandregulering

Vurdering af tandstillingen er en del af Tandplejens regelmæssige undersøgelser.

Omsorgstandpleje

Tilbud til borgere over 18 år med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.

Specialtandpleje

Der er mellem Holbæk kommune og Regionstandplejen indgået aftale om, at Regionen varetager Specialtandplejen.

Ferielukket

Du kan se Tandplejens ferier og lukkedage her.

Tandlægevagt

Udenfor klinikkernes åbningstid og i ferier kan du kontakte en privat tandlæge. Ved behov for akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage kan du kontakte Tandpinevagten.


Feedback

Sidst opdateret

11.11.2020

Ansvarlig redaktør

Christina Bruun Larsen