Spring til indhold

Tandregulering

Vurdering af tandstillingen er en del af Tandplejens regelmæssige undersøgelser.

 

VIGTIGT          VIGTIGT          VIGTIG

Tandplejen indgår i genåbningen af Danmark

Det betyder, at vi genoptager al vanlig aktivitet. Vi begynder derfor også igen at sende tider ud via sms


Grundet de nye afstandskrav har vi begrænsninger i vores venteværelser, som kan betyde, at I kan blive nødsaget til at vente udenfor. 

Vi skal fortsat have et skærpet fokus på at begrænse risikoen for smittespredning af Coronavirus mest muligt. Det betyder at:

  • man skal overholde vores anvisninger for, hvor mange, der må opholde sig i vores venteværelser på samme tid
  • vi ikke har mulighed for at sætte lige så mange patienter til pr. dag, som vi plejer
  • de nye krav om færre patienter pr. dag betyder, at man kan blive tilbudt tider på andre klinikker end den, man normalt kommer på

Vi håber, at I har forståelse for, at Covid-19 fortsat betyder, visse ændringer i tandplejens normale praksis. 

Den fortsatte risiko for smittespredning af Covid-19 virus betyder også, at man fortsat har pligt til at oplyse

  • hvis man har symptomer, som kan være tegn på smitte med Corona virus
  • eller man har mistanke om, at man har været udsat for smitterisiko


Hvis du har brug for at kontakte tandplejen, skal det ske telefonisk på tlf. 72 36 80 12 mellem kl. 7.45 og 15.00. 
Tandplejens telefon er åben for alle former for henvendelser og spørgsmål af tandmæssig karakter og vi giver gerne råd og vejledning pr. telefon.

Hvis din henvendelse drejer sig om igangværende tandregulering kan klinikken træffes på tlf.: 72 36 80 18 dagligt mellem kl. 8.00 og 12.00.

 

 

Tandregulering

Ved hver undersøgelse vurderer vi, om barnet har tandstillingsfejl. Et tæt samarbejde med vores specialtandlæger sikrer, at en eventuel behandling bliver iværksat på det mest gunstige tidspunkt. Det gør behandlingstiden kortest mulig og behandlingsresultatet mest optimalt.

Hvis barnet har en tandstillingsfejl, som kræver en nærmere vurdering, henviser vi til undersøgelse hos vores special-tandlæger. Som forældre får I altid et brev, hvor vi fortæller om resultatet af undersøgelsen. Hvis special-tandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I og jeres barn indbudt til et orienterende møde på Tandreguleringsklinikken. Det er jer der bestemmer, om I ønsker at tage imod den tilbudte behandling.

Tandregulering bliver kun tilbudt, hvis vi skønner, at tandstillingen medfører umiddelbare skader eller kan give store problemer senere i livet.

Vi tilbyder ikke tandregulering af kosmetiske grunde.

De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om tandpleje (BEK. nr. 1658 af 22/12/2017).   

Tandreguleringsbehandling kræver et godt samarbejde, en god mundhygiejne og overholdelse af aftaletider. Det vil sige, at interessen for behandlingen skal være til stede for at opnå et godt resultat. Er der tvivl om interessen eller samarbejdet, kan det være bedre at undlade eller stoppe behandlingen. 


Praktiske oplysninger

Eventuelle problemer med tandbøjle:

  • Tænder og tandkød kan være ømt lige efter bøjlen er sat på, og når bøjlen er blevet ændret eller strammet.
  • Hvis bøjlen går i stykker eller generer, er det vigtigt at kontakte Tandreguleringsklinikken hurtigt. Tandlægen på lokalklinikkerne kan eventuelt hjælpe med mindre problemer.

Ved beskadigelse eller bortkomst af ganebøjler med videre mere end tre gange opkræves betaling for ny fremstilling

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Tandreguleringsklinikken
Amtmandsvej 6A
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 80 18.

Klinikken er åben på skoledage mellem kl. 8.00 og 15.00.

Telefontid:
Mandag  08.00-12.00
Tirsdag   08.00-10.00
Onsdag   08.00-12.00
Torsdag  08.00-10.00
Fredag    08.00-12.00

 Feedback

Sidst opdateret

06.01.2021

Ansvarlig redaktør

Christina Bruun Larsen

Nye telefontider på Tandreguleringsklinikken

OBS: I forbindelse med covid-19 er telefontiden:

Mandag til fredag fra kl. 8.00 -12.00

 

Telefontid:
Mandag 08.00-10.00
Tirsdag  08.00-10.00
Onsdag  10.00-14.00
Torsdag 08.00-12.00
Fredag   08.00-12.00

Det er ikke muligt at booke og aflyse tider via Tandplejens mail.

Klinikken har åbent mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00.

 

Med venlig hilsen

Tandreguleringsklinikken
Amtmandsvej 6
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 80 18.