Omsorgstandpleje

Der tilbydes omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.
Ældre mand til tdl

Organisering af omsorgstandpleje

Visitation til omsorgstandpleje

Det er Holbæk kommune, som visiterer til ordningen. Ansøgning om deltagelse i ordningen kan ske gennem områdeleder gruppeleder visitator i Holbæk kommunes afdeling for pleje- og omsorg.
Den endelige visitation til omsorgstandpleje foretages af et tværfagligt visitationsudvalg på baggrund af et ansøgningsskema udfyldt af områdeleder, gruppeleder eller visitator.

Tandplejetilbuddet

Tilbuddet omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Behandlingen vil normalt foregå med mobilt tandlægeudstyr på borgerens bopæl, hvis behandlingen har et sådan indhold, at det er fagligt forsvarligt. Visse behandlinger må dog nødvendigvis foregå på en tandklinik. Transport hertil arrangeres af plejepersonale eller pårørende og betales af borgeren.

Omsorgstandplejen skal medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Ved besøget vurderes tandsundhed, evt. proteser, mundhygiejne, tandkød og slimhinder i munden samt tyggefunktion og kæbeled. Behandling omfatter al nødvendig tandbehandling, som borgeren er i stand til at gennemføre. I en del tilfælde vil det derfor også kun være muligt at yde behandling af rent smertelindrende karakter.

Borgeren besøges mindst én gang årligt og den enkelte patient får tandtilbud efter behov.

Der er en egenbetaling for borgeren på max. kr. 520,- pr. år for at få omsorgstandpleje. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år.

Borgerne, der er tilmeldt ordningen, skal ikke betale andet end egenbetalingen. Alle behandlingerne er gratis, uanset hvor store eller hvor mange behandlinger, man modtager.

Ansøgningsskema skal udfyldes af fagpersonale eller visitator.

Ansøgningsskema til omsorgstandpleje

Ansøgningsskema sendes til:
Tandplejens kontor Bispehøjen 2
4300 Holbæk
eller mail: sikkerpost@holb.dk  I emnefeltet skal der stå til Omsorgstandpleje 

Frit valg i omsorgstandplejen:

Omsorgstandpleje tilbydes borgere som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Borgere som er visiteret til omsorgstandplejen, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker.

Udgiften til tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge/klinik tandtekniker afholdes af kommunen. Påbegyndelse af særlig kostbare behandlinger skal dog fodkendes af kommunen inden iværksættelsen.

Egenbetaling i omsorgstandplejen udgør 520.-kr. årligt. Feedback

Sidst opdateret

20.12.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen