Spring til indhold

Omsorgstandpleje

Tilbud til borgere over 18 år med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne.
Ældre mand til tdl

Organisering af omsorgstandpleje

Visitation til omsorgstandpleje

Det er Holbæk kommune, som visiterer til ordningen. Den endelige visitation til omsorgstandpleje foretages af et tværfagligt visitationsudvalg på baggrund af et ansøgningsskema udfyldt af områdeleder, gruppeleder eller visitator.

Tandplejetilbuddet

Tilbuddet omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Behandlingen vil normalt foregå med mobilt tandlægeudstyr på borgers bopæl, hvis behandlingen har et sådan indhold, at det er fagligt forsvarligt. Visse behandlinger må dog nødvendigvis foregå på en tandklinik. Transport hertil arrangeres af plejepersonale eller pårørende, og betales af borgeren.

Omsorgstandplejen skal medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Ved besøget vurderes tandsundhed, evt. proteser, mundhygiejne, tandkød og slimhinder i munden samt tyggefunktion og kæbeled. Behandling omfatter al nødvendig tandbehandling, som borgeren er i stand til at gennemføre. I visse tilfælde vil det derfor også kun være muligt at yde behandling af smertelindrende karakter.

Borgeren besøges mindst én gang årligt, og den enkelte patient får tilbud om behandling efter behov.

Der er en egenbetaling for borgeren på max. kr. 520,- pr. år for at få omsorgstandpleje. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år.

Borgeren vil ikke blive pålagt yderligere udgifter for behandling udover egenbetalingen.

Frit valg i Omsorgstandplejen

Borgere som er visiteret til omsorgstandplejen, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker.

Udgiften til tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge/klinik tandtekniker afholdes af kommunen. Påbegyndelse af særlig kostbare behandlinger skal dog fodkendes af kommunen inden iværksættelsen.

Du kan læse mere om regler og vilkår for Omsorgstandplejen i 'Bekendtgørelse om tandpleje' (BEK nr 1658 af 22/12/2017, kap.2). 

Ansøgningsskema skal udfyldes af fagpersonale eller visitator.

Ansøgningsskema til omsorgstandpleje

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

26.03.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen

Akut tandpleje

Ved tandpine eller tandskade, skal du ringe til Tandplejen på tlf. 72 36 80 12. Udenfor klinikkernes åbningstid og i ferier kan du kontakte en privat tandlæge.

Ved behov for akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage kan du kontakte Tandpinevagten i Region Sjælland.

Se mere på siden om tandlægevagt