Specialtandpleje

Organisering af specialtandpleje. Der er mellem Holbæk kommune og regionstandplejen indgået aftale om, at regionen varetager specialtandplejen.

Yderligere informationer om regionstandplejens adresse og telefonnummer kan findes på :

Regionens hjemmeside

Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne som på grund af nedsat funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje. 

 Ældre Mand Til Tdl

Specialtandplejen udføres af regionstandplejen

Tilbuddet vil blive givet på regionens hovedklinik i Slagelse. Der er dog mulighed for at undersøge beboerne på bostedet Kikhøj i Holbæk.

Den enkelte patient får tandtilbud efter behov.

Tilbuddet omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Der opkræves en egenbetaling på som reguleres én gang årligt. Herefter er al tandbehandling gratis.

Et fællestræk for de borgere, som indskrives i specialtandplejen, er, at de vanskeligt eller slet ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud, og at de vanskeligt eller slet ikke kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. Tandplejetilbuddet må således gives under skyldig hensyntagen til personens almene funktionsnedsættelse. Behandlingsvalg og –metoder vil derfor nødvendigvis afpasses den enkelte patients tolerance over for de ubehageligheder, som er forbundet med tandbehandling.

Visitation:

Det er Holbæk kommune, som visiterer til ordningen. Holbæk kommune har nedsat et tværfagligt visitationsudvalg. Visitation til specialtandpleje foretages på baggrund af et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema rekvireres på kommunens intranet eller tandplejens hjemmeside. 
Ansøgningsskemaet udfyldes af pædagogisk eller sygeplejefagligt personale, med godt kendskab til patienten når denne er beboer på en institution eller et bosted, sygeplejefagligt personale på en psykiatrisk hospitalsafdeling eller i distriktspsykiatriske ordninger, som patienten har tilknytning til.
Kommunal visitator i forbindelse med ansøgning for hjemmeboende.

Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

Ansøgningsblanket til specialtandplejen

Ansøgningsskema sendes til:

Tandplejens kontor
Bispehøjen 2
4300 Holbæk
eller mail: sikkerpost@holb.dk I emnefeltet skal der skrives til specialtandplejen

Tandplejen videresender henvisning til Region Sjælland.

Der opkræves brugerbetaling. Hvis behandlingen reelt er billigere end brugerbetalingen, opkræves patienten et lavere beløb.
Prisen reguleres årligt.

Børn og unge under 18 år betaler ikke noget.

 Feedback

Sidst opdateret

27.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg