Tandregulering

En vurdering af tandstillingen er en del af tandplejens regelmæssige undersøgelser.

Ved hver undersøgelse på lokal klinikken vurderes det, om barnet har tandstillingsfejl, som kan tilbydes behandling. Et tæt samarbejde med vores specialtandlæger sikrer, at en eventuel behandling iværksættes på det mest gunstige tidspunkt. Det gør behandlingstiden kortest mulig og behandlingsresultatet mest optimalt.

Hvis barnet har en tandstillingsfejl, som kræver en nærmere vurdering, henviser vi til undersøgelse hos vores specialtandlæger. Som forældre får I altid et brev, hvor vi fortæller om resultatet af undersøgelsen. Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I og jeres barn indbudt til et orienterende møde på tandreguleringsklinikken. Det er jer og barnet, som bestemmer, om I ønsker at tage imod den tilbudte behandling.

Tandregulering tilbydes kun, hvis det skønnes, at tandstillingen medfører umiddelbare skader eller kan give store problemer senere i livet.

Der tilbydes ikke tandregulering af kosmetiske grunde.

De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28/2-2012. BILAG 1.

Tandreguleringsbehandling kræver et godt samarbejde, en god mundhygiejne og overholdelse af aftaletider.
Dvs. at interessen for behandlingen skal være til stede. Er der tvivl om interessen eller samarbejdet, kan det være bedre at undlade behandling. Samarbejdet og mundhygiejnen skal under hele forløbet være god, da behandlingen ellers kan være til skade for tandsættet. Behandlingen vil i givet fald blive afbrudt.

Praktiske oplysninger

Eventuelle problemer med bøjlen:

  • Tænder og tandkød kan være ømt lige efter bøjlen er sat på, og når bøjlen er blevet ændret eller strammet.
  • Hvis bøjlen går i stykker eller generer, er det vigtigt at kontakte Tandreguleringsklinikken hurtigt. Tandlægen på lokalklinikkerne kan eventuelt hjælpe med mindre problemer.
  • Ved beskadigelse eller bortkomst af ganebøljer mv. mere end 3 gange opkræves betaling for ny fremstilling

 

Har du spørgsmål, kontakt:

Tandreguleringsklinikken
Amtmandsvej 6A
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 80 18

Klinikken er åben på skoledage mellem kl. 8.00 og 15.00.

Telefontid:
Mandag  08.00-10.00
Tirsdag   08.00-15.00
Onsdag   09.00-11.00
Torsdag  08.00-10.00
Fredag    08.00-15.00Feedback

Sidst opdateret

25.10.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg

Nye telefontider på Tandreguleringsklinikken

OBS:

Tandreguleringsklinikken har fået nye
telefontider:

Telefontid:
Mandag 08.00-10.00
Tirsdag  08.00-15.00
Onsdag  09.00-11.00
Torsdag 08.00-10.00
Fredag   08.00-15.00

Det er ikke muligt at booke og aflyse tider på tandplejens mail.

Klinikken har åbent mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00.

Med venlig hilsen

Tandreguleringsklinikken
Amtmandsvej 6
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 80 18