Spring til indhold

Tandregulering

Vurdering af tandstillingen er en del af Tandplejens regelmæssige undersøgelser.

Hvad gør jeg i sommerferien når Tandreguleringsklinikken holder lukket

Ved hver undersøgelse vurderes det, om barnet har tandstillingsfejl. Et tæt samarbejde med vores special-tandlæger sikrer, at en eventuel behandling iværksættes på det mest gunstige tidspunkt. Det gør behandlingstiden kortest mulig og behandlingsresultatet mest optimalt.

Hvis barnet har en tandstillingsfejl, som kræver en nærmere vurdering, henviser vi til undersøgelse hos vores special-tandlæger. Som forældre får I altid et brev, hvor vi fortæller om resultatet af undersøgelsen. Hvis special-tandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I og jeres barn indbudt til et orienterende møde på Tandreguleringsklinikken. Det er jer der bestemmer, om I ønsker at tage imod den tilbudte behandling.

Tandregulering tilbydes kun, hvis det skønnes, at tandstillingen medfører umiddelbare skader eller kan give store problemer senere i livet.

Der tilbydes ikke tandregulering af kosmetiske grunde.

De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om tandpleje (BEK. nr. 1658 af 22/12/2017).   

Tandreguleringsbehandling kræver et godt samarbejde, en god mundhygiejne og overholdelse af aftaletider. Det vil sige, at interessen for behandlingen skal være til stede for at opnå et godt resultat. Er der tvivl om interessen eller samarbejdet, kan det være bedre at undlade eller stoppe behandlingen. 


Praktiske oplysninger

Eventuelle problemer med tandbøjle:

  • Tænder og tandkød kan være ømt lige efter bøjlen er sat på, og når bøjlen er blevet ændret eller strammet.
  • Hvis bøjlen går i stykker eller generer, er det vigtigt at kontakte Tandreguleringsklinikken hurtigt. Tandlægen på lokalklinikkerne kan eventuelt hjælpe med mindre problemer.

Ved beskadigelse eller bortkomst af ganebøljer mv. mere end 3 gange opkræves betaling for ny fremstilling

 

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Tandreguleringsklinikken
Amtmandsvej 6A
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 80 18.

Klinikken er åben på skoledage mellem kl. 8.00 og 15.00.

Telefontid:
Mandag  08.00-10.00
Tirsdag   08.00-10.00
Onsdag   10.00-12.00
Torsdag  08.00-10.00
Fredag    08.00-10.00Feedback

Sidst opdateret

05.11.2019

Ansvarlig redaktør

Christina Bruun Larsen

Nye telefontider på Tandreguleringsklinikken

OBS:

Tandreguleringsklinikken har fået nye
telefontider:

Telefontid:
Mandag 08.00-10.00
Tirsdag  08.00-10.00
Onsdag  10.00-12.00
Torsdag 08.00-10.00
Fredag   08.00-10.00

Det er ikke muligt at booke og aflyse tider via Tandplejens mail.

Klinikken har åbent mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00.

 

Med venlig hilsen

Tandreguleringsklinikken
Amtmandsvej 6
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 80 18.