Spring til indhold

Ungdomsuddannelser

Her kan du se en oversigt over uddannelsesinstitutioner i Holbæk Kommune og læse mere om de forskellige uddannelser, du kan vælge.

Når du er færdig med grundskolen og skal videre i dit uddannelsesforløb, er der mange muligheder lokalt. Uanset om du drømmer om at blive tømrer, Social- og Sundhedsassistent, stilladsarbejder eller tage en gymnasial uddannelse, så kan du gøre det i Holbæk Kommune. Du kan læse meget mere om de forskellige tilbud her.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne er praktiske uddannelser, hvor du kombinerer undervisning på skole med praktikker.

Gymnasiale uddannelser

I Holbæk kan du tage en gymnasial uddannelse på Stenhus Gymnasium eller Slotshaven Gymnasium.

FGU

Den Forberedende Grunduddannelse er til unge under 25 år med behov for en ekstra indsats for at kunne tage en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Praktikplads i Holbæk Kommune

Er du interesseret i en praktikplads som f.eks. SOSU-assistent, PAU eller pædagog? Se hvilke muligheder Holbæk Kommune tilbyder.

Elevtjenesten

Elevtjenesten er en hurtig og nem adgang til hjælp for de unge, der har behov for støtte til at gennemføre ungdomsuddannelsen.

Politisk fastsatte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2021

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år blev i maj 2019 ændret som følge af Folketingets EUD-aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden." Af loven fremgår det, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.


Feedback

Sidst opdateret

24.02.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost