Få hjælp og støtte

Er du ung med brug for hjælp eller støtte? Se her hvor du kan få hjælp, hvis du er mellem 15 og 30 år.

Rådgivning, vejledning, hjælp eller støtte

Er du ung mellem 15 og 30 år og har du brug for rådgivning, vejledning, hjælp eller støtte?

Så kontakt Ungeindsatsen:

  • Ring på telefonnummer 72 36 36 36 mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00 - 13.00
  • Du kan også sende en mail til ungeindsatsen-enindgang@holb.dk
  • Eller kom til Åben Rådgivning, som har åbent hver torsdag kl. 15-17. Du finder Åben Rådgivning på Seminarieparken 2, 4300 Holbæk. Både du, dine forældre eller andre fra dit netværk er velkomne.

Alle unge i Holbæk kommune er desuden velkomne til at søge råd og vejledning hos UngeGuiden, som ligger på EUC, Absalonsvej 20 i Holbæk, telefonnummer 72362906.

Ansøgning om uddannelseshjælp

Er du ung mellem 18 og 30 år og ønsker at ansøge om uddannelseshjælp?

Så kontakt Borgerservice på Jernbanevej 5, 4300 Holbæk.

Her kan du få hjælp til ansøgningen. Husk at medbringe dit Nem-Id.

Uddannelseshjælp er økonomisk støtte til dig, der er ledig, under 30 år og ikke har en uddannelse, der umiddelbart giver adgang til et job (en erhvervskompetencegivende uddannelse). Uddannelse bliver stadig vigtigere i forhold til at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Derfor har folketinget besluttet, at alle unge under 30 år, der endnu ikke har en uddannelse, skal tage en uddannelse. Kontanthjælpen afløses derfor af uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen svarer til, hvad du kan få i SU

Forsørgelse mellem to uddannelser

Studerende og uddannelsessøgendes mulighed for forsørgelse.

Som hovedregel er studerende og uddannelsessøgende ikke berettigede til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieperioden mellem to uddannelser - heller ikke i sommerferien.

Hvornår betragtes den unge som studerende? Den unge er studerende/uddannelsessøgende, når:

  • han/hun har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har en læreplads.
  • han/hun har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har mulighed for at kunne begynde i skolepraktik indenfor 2-3 måneder, hvis det ikke er lykkes den unge at finde en læreplads forinden.
  • han/hun var studerende før sommerferien og fortsætter sit studium efter sommerferien.
  • han/hun var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (fx gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom han/hun endnu ikke har fået besked om, at han/hun er optaget på den videregående uddannelse.
  • han/hun har orlov fra din uddannelse

Særlige regler for enlige forsørgere under 30 år

En ung under 30 år, der er i gang med en uddannelse og som er enlig forsørger har mulighed for at søge om et behovsbestemt tillæg (enkeltydelse) i perioden mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelser. Det er en betingelse, at den unge ikke har mulighed for at få uddannelsesstøtte efter SU-loven.

 Feedback

Sidst opdateret

29.05.2017

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen