Spring til indhold

Du kan søge om støtte til

  • Udvendig istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger. Ejer skal selv kunne bidrage med min. halvdelen af projektets samlede udgifter.
  • Udvendig istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger. Ejeren skal bo på ejendommen, der kan ikke gives støtte til sommerhuse eller flexboliger. Ejer skal selv kunne bidrage med min. halvdelen af projektets samlede udgifter.
  • Udvendig istandsættelse af og etablering af tilgængelighedsforanstaltninger ved forsamlingshuse, og bygninger med lignende anvendelse. Forsamlingshuse kan søge om støtte, med op til det fulde beløb af projektets samlede udgifter. Det skal oplyses i ansøgningsskemaet hvor meget forsamlingshuset evt. selv kan bidrage med til projektet.
  • Udvendig istandsættelse af erhvervslokaler beliggende i bygninger med blandet beboelse og erhverv. Det er en betingelse at der samtidig ydes støtte til udvendig istandsættelse af boligdelen i bygningen.
  • Ombygning af tomme erhvervsbygninger til udlejningsboliger (kun støtte til udvendige arbejder). Ejer skal selv kunne bidrage med min. halvdelen af projektets samlede udgifter.
  • Nedrivning af nedslidte boliger, begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand. Ved nedrivning kan man søge om støtte, med op til det fulde beløb af projektets samlede udgifter. Det skal oplyses i ansøgningsskemaet hvor meget ejer evt. selv kan bidrage med til projektet.
  • Nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Ved nedrivning kan man søge om støtte, med op til det fulde beløb af projektets samlede udgifter. Det skal oplyses i ansøgningsskemaet hvor meget ejer evt. selv kan bidrage med til projektet.
  • Etablering af offentlig tilgængelige byrum på tomter efter en nedrivning.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Ejer skal selv kunne bidrage med min. halvdelen af projektets samlede udgifter.

 

Grønne rum
Det er muligt at søge støtte til etablering af offentlige tilgængelige byrum efter en nedrivning (også til steder der tidligere har fået støtte til nedrivning), for at understøtte en ny anvendelse og kvalitet af det efterladte sted i byens rum. Det kunne f.eks. være etablering af træer og anden beplantning, bænke, belægninger mm. Det vil kræve en nærmere undersøgelse i hvert enkelt tilfælde, om det ansøgte initiativ kan støttes efter byfornyelsesloven.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen