Spring til indhold

Hvilke arbejder er omfattet?

  • Udvendig istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger.
  • Udvendig istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger (ejeren skal bebo ejendommen)
  • Udvendig istandsættelse og tilgængelighedsforanstaltninger af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse.
  • Udvendig istandsættelse af erhvervslokaler beliggende i bygninger med blandet beboelse og erhverv som er privat ejet. Det er en betingelse at der samtidig ydes støtte til udvendig istandsættelse af boligdelen i bygningen.
  • Ombygning af erhverv til udlejningsboliger (udvendige arbejder)
  • Nedrivning af nedslidte boliger, grundet i bygningens fysisk dårlige tilstand.
  • Nedrivning af tomme erhvervsbygninger i mindre byer.
  • Etablering af offentlig tilgængelige byrum efter nedrivning.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

Grønne rum

Som noget nyt i byfornyelsesloven er det nu muligt at give tilskud til etablering af offentlige tilgængelige byrum efter en nedrivning, for at understøtte en ny anvendelse og kvalitet af det efterladte sted i byens rum. Det kunne f.eks. være etablering af træer og anden beplantning, bænke, belægninger mm. Det vil kræve en nærmere undersøgelse i hvert enkelt tilfælde, om det ansøgte initiativ kan støttes efter byfornyelsesloven.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen