Spring til indhold

Hvilke betingelser stilles der?

 • Boligen skal være opført før 1960 og være væsentlig
  nedslidt
 • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos
  af ejeren/andelshaveren
 • Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har
  givet tilsagn om tilskud
 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker
 • Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have
  behov for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats.
 • Kommunen kan stille forskellige relevante arkitektoniske,
  miljømæssige og udførelsesmæssige krav.
  Der kan være tale om krav til valg af materialer og
  arkitektoniske krav til f.eks. vinduer og kviste
 • Ved nedrivning, er det en betingelse at nedrivningen
  er begrundet i bygningens fysisk dårlige
  tilstand


Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen