Spring til indhold

Hvilke betingelser stilles der?

  • Ejendommen skal være beliggende i det åbne land eller i mindre byer med færre end 4.000 indbyggere
  • Boligen skal være opført før 1960 og være væsentlig nedslidt
  • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejeren/andelshaveren
  • Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet tilsagn om tilskud
  • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker
  • Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats.
  • Kommunen kan stille forskellige relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav.
    Der kan være tale om krav til valg af materialer og arkitektoniske krav til f.eks. vinduer og kviste
  • Ved nedrivning, er det en betingelse at nedrivningen er begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen