Spring til indhold

Hvordan ansøger jeg?

Du skal som ejer af en bygning sende din ansøgning om tilskud til Holbæk Kommune. Ansøgningsskema kan findes herunder. Ansøgningsskema i word-format kan fås ved at kontakte Holbæk Kommune. Du kan ringe på telefonnummer: 72 36 25 07 eller skrive til byfornyelse@holb.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk til byfornyelse@holb.dk.

Holbæk Kommune vil løbende behandle de indkomne ansøgninger administrativt og politisk. Ansøgninger behandles så længe der er kommunale og statslige midler til at støtte projekter i 2017 og 2018.
Alle ansøgninger vil udover de kriterier der er oplistet, blive vurderet efter byfornyelseslovens regler, og kun de projekter der lever op til byfornyelseslovens krav, samt de oplistede kriterier vil kunne støttes.

Se byfornyelsesloven (LBK nr 1228 af 03/10/2016) her: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Det er op til dig som ansøger selv at orientere dig i den gældende lovgivning om hvorvidt dit projekt lever op til de gældende regler. Kommunen vil gerne være behjælpelig med spørgsmål, men den endelig vurdering af projektet vil først ske når selve ansøgningen behandles.

AnsøgningsskemaFeedback

Sidst opdateret

08.11.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen