Spring til indhold

Kriterier i Holbæk Kommune

Følgende kriterier opstilles for projekter hvor der søges om støtte til istandsættelse:

  • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
  • Projektet skal være en del af et værdifuldt kulturmiljø eller vurderes at have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.
  • Derudover kan der gives støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, da disse har stor betydning for livet i lokalsamfundene.

Følgende kriterier opstilles for projekter hvor der søges om støtte til nedrivning og oprydning på boliggrunde med affald og skrot:

  • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
  • Bygningen der søges om støtte til nedrivning af skal have en udtalt negativ visuel effekt på omgivelserne.
  • Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning af bygninger der er udpeget som bevaringsværdige, selvom en nedrivning er begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen