Spring til indhold

Kriterier i Holbæk Kommune

Projekter hvor der søges om støtte til istandsættelse:

  • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
  • Projektet skal være en del af et værdifuldt kulturmiljø eller vurderes at have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.
  • Hvis der kan argumenteres ekstraordinært for bygningen og projektets bevaringsværdier, kan der gives støtte til ejendomme hvor projektet ikke lever op til kriteriet om synlighed fra vej eller visuel betydning i et lokalsamfund.
  • Projekter der vedrører istandsættelse af forsamlingshuse og lign. kan tildeles støtte, selvom kravene om synlighed og kulturhistorisk værdi ikke er opfyldt, da forsamlingshuse og lign. har stor betydning for det lokale liv.

Projekter hvor der søges om støtte til nedrivning og oprydning på boliggrunde med affald og skrot:

  • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
  • Bygningen der søges om støtte til nedrivning af skal have en negativ visuel effekt på omgivelserne.
  • Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning af bevaringsværdige bygninger, medmindre der er særlige forhold der taler for at yde støtte, f.eks. lokalsamfundets interesse. Desuden kræves der en faglig vurdering af at bygningen ikke kan reddes.


Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen