Spring til indhold

Kriterier

Følgende kriterier opstilles for projekter hvor der søges
om støtte til istandsættelse:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse
  i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig
  befærdet vej
 • Projektet skal være en del af et værdifuldt kulturmiljø
  eller vurderes at have en kulturhistorisk
  værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske
  fortælling.
 • Derudover kan der gives støtte til istandsættelse
  af forsamlingshuse, da disse har stor betydning for
  livet i lokalsamfundene

Følgende kriterier opstilles for projekter hvor der søges
om støtte til nedrivning og oprydning på boliggrunde
med affald og skrot:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse
  i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig
  befærdet vej.
 • Bygningen der søges om støtte til nedrivning af
  skal have en udtalt negativ visuel effekt på omgivelserne.
 • Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning
  af bygninger der er udpeget som bevaringsværdige,
  selvom en nedrivning er begrundet i
  bygningens fysisk dårlige tilstand


Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen