Spring til indhold

Tilskuddets størrelse

Støtte ydes som kontant tilskud til bygningsejeren, til de arbejder kommunen har godkendt. Støtten udbetales først når arbejdet er udført og regnskab samt dokumentation er modtaget. Det er kommunen, der fastsætter tilskuddets størrelse på baggrund af reglerne i byfornyelsesloven. Det må forventes at der vil være en vis egenbetaling, typisk halvdelen af projektets udgifter.Feedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen