Spring til indhold

Tilskuddets størrelse

Støtte ydes som kontant tilskud til bygningsejeren til de arbejder, kommunen har godkendt. Støtten udbetales først når arbejdet er udført og regnskab samt dokumentation er modtaget. Det er Holbæk Kommune, der fastsætter tilskuddets størrelse på baggrund af reglerne i byfornyelsesloven. Det må forventes at der vil være en vis egenbetaling, typisk halvdelen af projektets udgifter, læs mere om dette under fanen "du kan søge om støtte til" eller kontakt os.

Hvorvidt et projekt kan støttes eller ej afgøres i en politisk behandlingsproces, hvor ansøgningen skal igennem flere politiske fagudvalg, og til sidst kommunalbestyrelsen. En ansøgning har derfor en behandlingstid på min 3-4 måneder.Feedback

Sidst opdateret

07.07.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen