Brandsikring

Du kan brandsikre din bolig på flere måder.

Brandsikring af byggeri

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet flere vejledninger omkring brandsikring af byggeri. Der er bl.a. vejledning for brandsikring af enfamiliehuse. Ligeledes findes der en eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Her finder du link til vejledninger og eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Bygningsreglement

Bygningsreglementets afsnit 5 indeholder bestemmelser omkring brandforhold. Der står bl.a. at bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omkringliggende grunde.

Her finder du link til Bygningsreglementets afsnit 5. - Brandforhold

Fyr fornuftigt i din skorsten

Tænk dig om inden du fyrer!

Røgalarmer

Det er oftest røgen der dræber, og ikke flammerne! Røgalarmer kan derfor være med til at redde liv.

Skorstensfejning

Fejning af skorstene er lovpligtig og har til formål at forebygge skorstensbrande.


Feedback

Sidst opdateret

04.10.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen