Spring til indhold

Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone, kan det være nødvendigt med en landzonetilladelse

Forhold, som kræver landzonetilladelse, kan for eksempel være:

  • Opførelse af enfamiliehuse, ridehaller og stalde til hobbybrug
  • Opførelse af garager, carporte og udhuse mv., afhængig af størrelsen
  • Opførelse af fritstående solcelleanlæg
  • Etablering af ridebaner, jordvolde og søer
  • Etablering af en virksomhed
  • Terrænreguleringer


Du kan se, om du bor i landzone, på det digitale kort i boksen.

Ansøgning

Ansøgning om landzonetilladelse skal sendes til vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se, hvad der skal med i din ansøgning

 

Nogle byggerier kræver både byggetilladelse og landzonetilladelse. I de tilfælde behøver du kun at søge om byggetilladelse, da du kan oplyse din begrundelse for landzonetilladelse i byggeansøgningen.

Søg om byggetilladelse

Se, om dit byggeri kræver byggetilladelse

 

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for en landzonetilladelse er i øjeblikket på cirka 14 uger.

Under sagsbehandlingen skal ansøgningen sendes til orientering til naboerne, der herefter har 14 dage til at komme med bemærkninger.

Du skal være opmærksom på, at der er en frist på fire uger til at klage, og derfor må tilladelsen ikke udnyttes, før klageperioden er overstået. En landzonetilladelse skal udnyttes inden fem år, ellers bortfalder den.

Landzonetilladelser offentliggøres på planportalen

 

Nyttige oplysningerFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen