Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone, kan der være en række forhold, som kræver landzonetilladelse

Hvad kræver landzonetilladelse?

Forhold som kræver landzonetilladelse kan for eksempel være:

  • Opførelse af enfamiliehuse, ridehaller og stalde til hobbybrug
  • Opførelse af garager, carporte og udhuse mv., afhængig af størrelsen
  • Opførelse af fritstående solcelleanlæg
  • Etablering af ridebaner, jordvolde og søer
  • Etablering af en virksomhed
  • Terrænreguleringer

Du kan se, om du bor i landzone på kommunens digitale kort.

Ansøgning

Hvis byggeriet både kræver byggetilladelse og landzonetilladelse, så behøver du kun at udfylde ansøgningen til byggetilladelse, da du kan oplyse din begrundelse for landzoneansøgningen i byggeansøgningen.

Ansøgning om byggetilladelse

Læs mere om byggeri hvor der kræves byggetilladelse

Hvad skal ansøgningen om landzonetilladelse indeholde?

Ansøgning om landzonetilladelse skal som minimum indeholde:

  • En beskrivelse af formålet med byggeriet, søen, ridebanen eller hvad der nu søges tilladelse til.

Ansøgningen sendes til E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Krav til indhold til landzoneansøgningen

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for en landzonetilladelse er i øjeblikket på ca. 14 uger.

Under sagsbehandlingen skal ansøgningen sendes til orientering til naboerne, der herefter har 14 dage til at komme med bemærkninger.

Du skal være opmærksom på, at der er en frist på 4 uger til at klage, så derfor må tilladelsen ikke kan udnyttes, før klageperioden er overstået.

Landzonetilladelser offentliggøres på kommunens planportal.
Her finder du link til planportalen

En landzonetilladelse skal udnyttes inden tre år, ellers bortfalder den.

Nyttige oplysninger:Feedback

Sidst opdateret

05.04.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Digitale kort

På det digitale kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk