Spring til indhold

Carporte, garager, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser

Samlet areal på max. 50 m²

Følgende byggearbejder kan udføres uden byggetilladelse:

  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når det samlede areal på bygningen/bygningerne på ejendommen er max. 50 m².

Hvis du opfører bygninger uden byggetilladelse, skal du sørge for at bygningerne bliver registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret). I selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø kan du oplyse om ændringerne til BBR.

Gå til Byg og Miljø

Samlet areal over 50 m²

Er det samlede areal på bygningerne større end 50 m² skal du have en byggetilladelse.

Gå til Byg og Miljø

Almindelige bestemmelser (uafhængig af arealet)

Carporte og udhuse m.m. der opføres på helårsgrunde (enfamiliehuse, rækkehuse), må placeres ved naboskel.

Følgende regler gælder for bygninger, der opføres nærmere skel end 2,5 m.:

  • Den maksimale højde mod nabo og sti må højst være 2,5 m.
  • Den maksimale højde mod vej må højst være 0,25 x afstanden til modstående vejlinje.
  • Den maksimale samlede længde, af de sider der vender mod skel mod nabo og sti, må højst være 12 m. Bemærk, at højden måles fra laveste punkt af oprindeligt terræn.

De første 50 m² småbygninger tæller ikke med i bebyggelsesprocenten for enfamiliehuse og dobbelthuse medmindre ejendommen er omfattet af en deklaration eller lokalplan godkendt før 2018. For rækkehuse er fradraget 20 m².

Carporte og udhuse på sommerhusgrunde

Disse bygninger må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m. Fra 2,5 m og indtil 5 m ind på grunden må højden maksimalt være 2,5 m mod nabo og sti, mens afstanden mod vej maksimalt må være 0,5 x afstanden til skel mod vej. Den maksimalt samlede længde af bygninger tættere på skel mod nabo og sti end 5,0 m må højst være 12 m.

Husk også at tjekke om der er regler i en evt. lokalplan som skal overholdes.

Søg efter lokalplaner Feedback

Sidst opdateret

09.12.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen