Spring til indhold

Enfamiliehuse

Der skal søges om byggetilladelse til:

Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglementet, samt lokalplaner, m.m.

Til nogle byggearbejder skal der vedlægges statisk beregning. Spørg i Vækst og Bæredygtighed, om det berører dit projekt.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes, er:

  • Bygningen skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel
  • Maksimal højde er 8,5 m
  • Bebyggelsesprocenten må normalt være højst 30% - dog kan der være angivet andet i en lokalplan - I de fleste områder er der lokalplaner, der beskriver tilladelige byggematerialer, tilladelig placering på grunden m.m.

Byggeriet må ikke startes uden byggetilladelse og er det ikke startet inden et år fra tilladelsens dato, bortfalder den.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen