Spring til indhold

Inden du søger om byggetilladelse til enfamiliehuse, sommerhuse og sekundære bygninger

Byg og Miljø:

Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes via hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk
På hjemmesiden er der en hjælpeside, som kan være god at læse inden du går i gang med at oprette dit projekt sådan at du har de rigtige tegninger og oplysninger klar. På bygningsreglementets hjemmeside ligger også en lille video som uddyber ansøgningsprocessen.
Du kan se videoen på dette link Vejledning om Ansøgningsprocessen i Byg og Miljø (video), ansøgning på Byg og Miljø

Lovgivning:

Reglerne om hvor du må bygge og hvor meget fremgår Bygningsreglementet BR18. Men du skal være opmærksom på om der også er en lokalplan og/eller deklaration som gælder for din ejendom.
Hvis der er en lokalplan eller deklaration kan de nemlig også indeholde bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering.

I en evt. lokalplan/deklaration kan også være krav til materialevalg og farver på byggeriet.

Nedenstående links er til de sider hvor du finder ovenstående bestemmelser:
Bygningsreglementet BR18 
Lokalplaner i Holbæk
Tinglysning (her finder du de deklarationer som er på din ejendom) 

Tekniske forhold i din ansøgning:

I dag skal man som ansøger selv gøre opmærksom på hvilke kapitler i Bygningsreglementet det ansøgte byggeri omhandler.
Vi har derfor lavet en vejledning som gennemgår de forskellige kapitler og fortæller lidt om hvornår de oftest er relevante.
Samtidig kommer vi også med nogle eksempler på hvad det så er for dokumentation man skal indsende når man afslutter sin byggesag.
Du kan se denne vejledning på Holbæk kommunes hjemmeside på Vejledning om tekniske forhold ved ansøgning om enfamiliehuse, sommerhuse og sekundære bygninger

Tegninger:

For at kunne behandle din sag skal vi også have nogle tegninger. Vi skal bruge en situationsplan, plantegning og facader.
Tegningerne vil skulle indsendes som filer på dit projekt på Byg og Miljø.
På Byg og Miljøs hjælpeside kan du se eksempler på de tegninger vi skal bruge for at behandle din ansøgning, se eksempler på tegningsmaterialer her.
Tegningerne kan godt være tegnet i hånden, det vigtigste er at de er målsatte og indeholder de oplysninger vi skal bruge.Feedback

Sidst opdateret

24.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen