Spring til indhold

Sommerhuse

I forbindelse med opførelse af sommerhuse eller tilbygninger til sommerhuse skal der søges om byggetilladelse. Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglement samt lokalplaner, deklarationer m.m.

Gå til ansøgning om nyt sommerhus

Reglerne gælder for sommerhuse beliggende i et område, som i kommuneplanen er udlagt til sommerhusområde.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes ved sommerhuse, er:

  • Bygningen skal placeres mindst 5 m. fra naboskel
  • Maksimal højde er 5 m. til tagryg og højst 3 m. i sidehøjde (facadehøjde)
  • Bebyggelsesprocenten må normalt være højst 15%
  • Der må kun bygges i én etage

Byggeriet må ikke startes uden byggetilladelse og er det ikke startet inden et år fra tilladelsens dato, bortfalder den.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen