Spring til indhold

STRAKS-byggesagsbehandling af enfamiliehuse og sommerhuse

Holbæk Kommune indfører STRAKS-byggesagsbehandling af byggesager. Det betyder, at vi fremover kan behandle visse typer byggesager indenfor maksimal 3 arbejdsdage, hvis du som ansøger ønsker en særlig hurtig behandling.

De byggesager, der på nuværende tidspunkt er omfattet af STRAKS-byggesagsbehandlingen, er:

  • nye enfamiliehuse i byzone
  • nye sommerhuse i sommerhusområder med tilslutning af spildevand til et offentligt kloaksystem

For at få byggesagen STRAKS-byggesagsbehandlet skal følgende forhold være opfyldt:

  • Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger, som angivet i Bygningsreglement 2018 § 10 (diverse tegninger, brandstrategi, fuldmagt mm.)
  • De bygningsregulerende bestemmelser i Bygningsreglement 2018 kap. 8 skal være overholdt
  • Relevante bestemmelser i lokalplan, servitutter eller deklarationer skal være overholdt. Lokalplaner vises i Byg og Miljø når adressen søges frem
  • Terrænet reguleres højest +/- 0,50 m.

Ansøgningen skal indsendes via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. I ansøgningen skal det tydeligt fremgå at ovennævnte forhold er kontrolleret.

I Byg og Miljø skal der skrives STRAKS i projektets navn, så kommunen ved, at du ønsker en hurtig behandling. Her finder du vejledning til ændring af projektnavn i Byg og Miljø.

Hvis sagen ikke opfylder ovenstående forhold, vil sagen blive behandlet som ”almindelig” byggesag. Du vil blive orienteret herom.

I sjældne tilfælde kan en ansøgning indeholde forhold (strandbeskyttelse, skovbyggelinje og andet), der skal behandles af andre myndigheder. I disse tilfælde kan kommunen ikke lave en STRAKS-behandling af byggesagen, men vil sætte sagen i gang ved de aktuelle myndigheder, og du vil blive orienteret om det.

Har du spørgsmål til STRAKS-byggesagsbehandling, kan du ringe til byggesagsvagten på tlf.: 72 36 36 36.Feedback

Sidst opdateret

09.08.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen