Gebyr og sagsbehandlingstid for byggesager

I Holbæk Kommune er det gratis af få udstedt en byggetilladelse.

Den 1. januar 2015 afskaffede vi byggesagsgebyret for at støtte op om mere vækst i området. 

Sagsbehandlingstider

Vores servicemål for sagsbehandlingen er følgende (fra vi modtager fyldestgørende materiale):

  • 10 dage for enfamilieshuse
  • 10 dage for carporte, udhuse og lignende
  • 10 dage for sommerhuse og ukomplicerede om- og tilbygninger
  • 30 dage for erhvervsbyggeri og komplicerede om- og tilbygninger.

Hvis der skal laves en høring i sagen, bliver sagsbehandlingstiden forlænget med høringsfristen på mindst 14 dage.

Læs mere om byggesagsbehandlingFeedback

Sidst opdateret

19.09.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål?

Kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk