Gebyr og sagsbehandlingstid for byggesager

I Holbæk Kommune er det gratis af få udstedt en byggetilladelse.

Byggesagsgebyrer

Fra 1. januar 2015 kræver Holbæk Kommune ikke længere byggesagsgebyrer.

Som en del af budgetaftalen, som blev besluttet i Byrådet i oktober 2014, vil kommunen støtte op om vækst ved at afskaffe byggesagsgebyret fra 1. januar 2015.

Sagsbehandlingstider

Vores servicemål for sagsbehandlingen er sat til (fra vi modtager fyldestgørende materiale):

  • 10 dage for enfamilieshuse
  • 10 dage for carporte, udhuse og lign
  • 10 dage for sommerhuse og ukomplicerede om- og tilbygninger
  • 30 dage for erhvervsbyggeri og komplicerede om- og tilbygninger.

Hvis der skal laves i høring i sagen, bliver sagsbehandlingstiden forlænget med høringsfristen på min. 14 dage.

Gå til mere information om byggesagsbehandlingFeedback

Sidst opdateret

21.10.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk