Spring til indhold

Gebyr og sagsbehandlingstid for byggesager

Gebyrets størrelse og sagsbehandlingstidens længde afhænger af, hvor godt du har udfyldt din ansøgning. Brug derfor god tid i ansøgningsfasen. Det kan betale sig.

Sagsbehandlingstid

Nedenstående er de forventede liggetider, inden sagen tildeles en sagsbehandler, og sagsbehandling påbegyndes.

Vores aktuelle liggetid er pr. 01-03-2023 op til:

 • 1 måned for nybyggeri af enfamiliehuse
 • 1 måned for nybyggeri af sommerhuse samt tilbygninger til sommerhuse og enfamiliehuse
 • 1 måned for nedrivninger
 • 1 måned for sekundært byggeri (carporte, udhuse m.m.)
 • 1 måned for rækkehuse
 • 4 måneder for erhvervsbyggeri
 • 2 måneder for etagebyggeri

Den konkrete sagsbehandlingstid afhænger af, hvor fyldestgørende sagen er oplyst og af sagens kompleksitet, herunder høringer og dispensationer. Er sagen fuldt oplyst, vil den blive afgjort, når sagsbehandleren tager fat i sagen. Mangler der materiale, forlænges sagsbehandlingstiden.

Holbæk Kommune tilbyder STRAKS-behandling af visse typer byggesager. Du kan læse mere om, hvilke byggesager, der er omfattet nederst på siden.

Gebyr

Kommunen tager betaling for visse typer sager. Vi tager timebetaling for den tid, en medarbejder arbejder aktivt med din sag. Men du betaler ikke for 'liggetid'.

Beløbets størrelse afhænger således af, hvor fyldestgørende din sag er.

Hvis der f.eks. mangler oplysninger, og vi derfor skal i kontakt med dig en eller flere gange, eller hvis det, du vil opføre, ikke overholder byggeretten og derfor skal sendes i høring, vil dette forlænge og fordyre sagsbehandlingen.

Følgende sager er undtaget byggesagsgebyr:

 • Sekundært byggeri i forbindelse med enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Sekundært byggeri dækker over carport, garage, udhus, drivhus, legehus, brændeskur, cykelskur, overdækket areal med videre - uanset størrelse.
 • Afslag på alle typer byggeri

Følgende sager bliver opkrævet et fast gebyr:

 • Lovliggørelse af sekundært byggeri, der allerede er opført, men krævede tilladelse, koster 1.000,- kroner. Kontakt os derfor, inden du går i gang med at bygge, så du sikrer dig, at byggeriet ikke overskrider byggeret, lokalplan, byplanvedtægt eller andre regler.

Byggesagsgebyr efter medgået tid:

 • På alle øvrige sager tager vi timebetaling for den tid, en medarbejder arbejder aktivt med din sag.

Tidsregistreringen opkræves pr. påbegyndt minut til en pris på 700 kroner i timen. Formøder forinden en egentlig ansøgning er gratis. Regningen sendes normalt i to dele, ved udsendelse af afgørelse og efter færdigmelding.

Hvem modtager regningen?

Faktura sendes til ejendommens ejer.

Servicemål

Vores politiske vedtagne servicemål for sagsbehandlingen er følgende (fra vi modtager fyldestgørende materiale):

 • 40 dage for carporte, udhuse og lignende (småbygninger)
 • 40 dage for enfamiliehus og sommerhuse, herunder ukomplicerede om- og tilbygninger
 • 50 dage for industri- og lagerbygninger
 • 55 dage for etagebyggeri, erhverv
 • 60 dage for etagebyggeri, bolig

Hvis der skal laves en høring i en sag, bliver sagsbehandlingstiden forlænget med høringsfristen på mindst 14 dage.

På nuværende tidspunkt overholdes servicemålene ikke.

Læs om STRAKS-behandling

Læs mere om byggesagsbehandlingFeedback

Sidst opdateret

28.02.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen