Spring til indhold

Gebyr og sagsbehandlingstid

Der er forskel på byggesagers gebyrer og behandlingstid. Byggeriets størrelse og type har blandt andet betydning, og det kan du læse mere om her.

Gebyr

Der opkræves et gebyr i forbindelse med byggesagsbehandling. 

Efterbehandling og ibrugtagningstilladelse vil blive opkrævet efter medgået tid.

Følgende sager er undtaget byggesagsgebyr:

 • Småhuse i forbindelse med enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Småhuse dækker over carport, garage, udhus, drivhus, legehus, brændeskur, cykelskur, overdækket areal med videre. Det er gratis at få behandlet sin byggeansøgning til disse typer huse uanset størrelse
 • Erhvervsbyggeri (i perioden 01.01.2020-31.12.2020)
 • Derudover er afslag til byggeri også undtaget for byggesagsgebyr

Der vil for følgende sager blive opkrævet et fast gebyr:

 • Lovliggørelse af småbygninger, der allerede er opført, men krævede tilladelse, koster 1.000 kroner. Kontakt os derfor, inden du går i gang med at bygge, så du sikrer dig, at byggeriet ikke overskrider byggeret, lokalplan, byplanvedtægt eller andre regler.

Byggesagsgebyr efter medgået tid:

 • Resterende sager bliver takseret efter medgået tid.

Tidsregistreringen opkræves per påbegyndte minut til en pris på 700 kroner i timen. Formøder forinden en egentlig ansøgning er gratis. Tidsregistreringen starter ved modtagelse af ansøgning.

Hvem modtager regningen?

Opkrævningen af byggesagsgebyret vil blive opkrævet efter udstedelse af byggetilladelse. Hvis byggeriet kræver ibrugtagningstilladelse, vil der yderligere blive opkrævet et gebyr for efterbehandlingen af byggesagen fra byggetilladelsen til ibrugtagningstilladelsen. Faktura vil altid blive sendt til ejendommens ejer.

Sagsbehandlingstid

Vores aktuelle sagsbehandlingstid er fortsat forøget grundet stor sagstilgang.
Pr. 01-07-2021 er den forventede tid før sagsbehandling begyndes:

 • 5 måneder for nybyggeri af enfamiliehuse, sommerhuse, tilbygninger og småbygninger
 • 10 måneder for erhvervsbyggeri

Straks-byggesagsbehandling af byggesager vil stadig blive behandlet inden for 3 arbejdsdage. Du kan læse mere om, hvilke byggesager der er omfattet af byggesagsbehandlingen nederst på siden.

Servicemål

Vores politiske vedtagne servicemål for sagsbehandlingen er følgende (fra vi modtager fyldestgørende materiale):

 • 40 dage for carporte, udhuse og lignende (småbygninger)
 • 40 dage for enfamiliehus og sommerhuse, herunder ukomplicerede om- og tilbygninger
 • 50 dage for industri- og lagerbygninger
 • 55 dage for etagebyggeri, erhverv
 • 60 dage for etagebyggeri, bolig

Hvis der skal laves en høring i en sag, bliver sagsbehandlingstiden forlænget med høringsfristen på mindst 14 dage.

Læs mere om straks-behandling af byggesager

Læs mere om byggesagsbehandlingFeedback

Sidst opdateret

15.10.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen