Spring til indhold

Gebyr og sagsbehandlingstid

Der er forskel på byggesagers gebyrer og behandlingstid. Byggeriets størrelse og type har blandt andet betydning, og det kan du læse mere om her.

Sagsbehandlingstid

Vores aktuelle sagsbehandlingstid er fortsat forøget grundet stor sagstilgang.
Pr. 01-07-2021 er den forventede tid før sagsbehandling begyndes:

 • 5 måneder for nybyggeri af enfamiliehuse, sommerhuse, tilbygninger og småbygninger
 • 10 måneder for erhvervsbyggeri

Byggesager omfattet af straks-behandling vil stadig blive behandlet inden for 3 arbejdsdage. Du kan læse mere om, hvilke byggesager der er omfattet nederst på siden.

Gebyr

Der opkræves et gebyr i forbindelse med byggesagsbehandling. 

Følgende sager er undtaget byggesagsgebyr:

 • Småhuse i forbindelse med enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Småhuse dækker over carport, garage, udhus, drivhus, legehus, brændeskur, cykelskur, overdækket areal med videre uanset størrelse.
 • Afslag på alle typer byggeri

Følgende sager blive opkrævet et fast gebyr:

 • Lovliggørelse af småbygninger, der allerede er opført, men krævede tilladelse, koster 1.000 kroner. Kontakt os derfor, inden du går i gang med at bygge, så du sikrer dig, at byggeriet ikke overskrider byggeret, lokalplan, byplanvedtægt eller andre regler.

Byggesagsgebyr efter medgået tid:

 • Resterende sager bliver takseret efter medgået tid.

Tidsregistreringen opkræves pr. påbegyndt minut til en pris på 700 kroner i timen. Formøder forinden en egentlig ansøgning er gratis. Tidsregistreringen starter ved modtagelse af ansøgning og indeholder også færdigmelding af byggesagen og ibrugtagning.

Hvem modtager regningen?

Faktura sendes til ejendommens ejer.

Servicemål

Vores politiske vedtagne servicemål for sagsbehandlingen er følgende (fra vi modtager fyldestgørende materiale):

 • 40 dage for carporte, udhuse og lignende (småbygninger)
 • 40 dage for enfamiliehus og sommerhuse, herunder ukomplicerede om- og tilbygninger
 • 50 dage for industri- og lagerbygninger
 • 55 dage for etagebyggeri, erhverv
 • 60 dage for etagebyggeri, bolig

Hvis der skal laves en høring i en sag, bliver sagsbehandlingstiden forlænget med høringsfristen på mindst 14 dage.

Læs om STRAKS-behandling

Læs mere om byggesagsbehandlingFeedback

Sidst opdateret

20.05.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen