Spring til indhold

Gebyr og sagsbehandlingstid

Der er forskel på byggesagers gebyrer og behandlingstid. Byggeriets størrelse og type har blandt andet betydning, og det kan du læse mere om her.

Gebyr

Der opkræves et gebyr i forbindelse med byggesagsbehandling. 

Efterbehandling og ibrugtagningstilladelse vil blive opkrævet efter medgået tid.

Følgende sager er undtaget byggesagsgebyr:

  • Småhuse i forbindelse med enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Småhuse dækker over carport, garage, udhus, drivhus, legehus, brændeskur, cykelskur, overdækket areal med videre. Det er gratis at få behandlet sin byggeansøgning til disse typer huse uanset størrelse
  • Derudover er afslag til byggeri også undtaget for byggesagsgebyr

Der vil for følgende sager blive opkrævet et fast gebyr:

  • Lovliggørelse af småbygninger, der allerede er opført, men krævede tilladelse, koster 1.000 kroner. Kontakt os derfor, inden du går i gang med at bygge, så du sikrer dig, at byggeriet ikke overskrider byggeret, lokalplan, byplanvedtægt eller andre regler.

Byggesagsgebyr efter medgået tid:

  • Resterende sager bliver takseret efter medgået tid.


Tidsregistreringen opkræves per påbegyndte halve time til en pris på 700 kroner i timen. Formøder forinden en egentlig ansøgning er gratis. Tidsregistreringen starter ved modtagelse af ansøgning.

Hvem modtager regningen?

Opkrævningen af byggesagsgebyret vil blive opkrævet efter udstedelse af byggetilladelse. Hvis byggeriet kræver ibrugtagningstilladelse, vil der yderligere blive opkrævet et gebyr for efterbehandlingen af byggesagen fra byggetilladelsen til ibrugtagningstilladelsen. Faktura vil altid blive sendt til ejendommens ejer.

Vores aktuelle sagsbehandlingstider er:

  • 14 dage for nybyggeri af enfamiliehuse, sommerhuse og småbygninger
  • 60 dage for erhvervsbyggeri

Straks-byggesagsbehandling af byggesager vil stadig blive behandlet inden for 3 arbejdsdage. Du kan læse mere om, hvilke byggesager der er omfattet af byggesagsbehandlingen nederst på siden.

Vores politiske vedtagne servicemål for sagsbehandlingen er følgende (fra vi modtager fyldestgørende materiale):

  • 10 dage for enfamilieshuse
  • 10 dage for carporte, udhuse og lignende (småbygninger)
  • 10 dage for sommerhuse og ukomplicerede om- og tilbygninger
  • 30 dage for erhvervsbyggeri og komplicerede om- og tilbygninger

Hvis der skal laves en høring i en sag, bliver sagsbehandlingstiden forlænget med høringsfristen på mindst 14 dage.

Læs mere om byggesagsbehandlingFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk