Renovering og nedrivning

Før du begynder en renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg, skal der screenes for PCB

Screening for PCB

Ved renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977 skal der laves en PCB-screening af bygningen eller anlægget, inden du begynder på arbejdet. Du skal lave denne screening hvis renoveringen eller nedrivningen er mere end 10 m² af bygningen eller anlægget - eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

Screeningen er ligeledes påbudt ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Du kan bruge bygningsaffald.dk, som er en løsning der guider dig igennem screening- og anmeldelsesprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få skaffet de korrekte oplysninger.

Gå til bygningsaffald.dk

Kan der ikke svares nej til alle spørgsmål i screeningen, skal der foretages en kortlægning af de dele af en bygningen, som kan indeholde PCB.

Du kan læse mere om PCB på PCB-Guiden her


Holbæk Kommune anvender København Kommunes vejledning for håndtering af PCB.

Her finder du vejledning for håndtering af PCB-holdigt affald i byggeri

Husk anmeldelse af nedrivning

Inden nedrivningen begynder, skal du lave en anmeldelse til kommunen via Byg og Miljø. Anmeldelse skal sendes senest 2 uger inden byggearbejdet begyndes.Feedback

Sidst opdateret

07.03.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Bevaringsværdige huse

Vidste du at du kan søge afdrags- og rentefrit lån til renovering af dit bevaringsværdige hus? Du kan læse mere om hvordan du søger om lånet hos Bygningsforbedringsfonden her