Spring til indhold

Renovering og nedrivning

Før du begynder en renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg, skal der screenes for PCB.

Ved renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal der laves en PCB-screening, inden du begynder på arbejdet.

Du skal lave denne screening, hvis renoveringen eller nedrivningen er mere end 10 m² af bygningen eller anlægget - eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Du skal ligeledes lave en screening, hvis du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Du kan bruge bygningsaffald.dk, som guider dig igennem screening- og anmeldelsesprocessen og hjælper dig med at skaffe de korrekte oplysninger.

Gå til bygningsaffald.dk


Resultatet af screeningen kan betyde, at der skal foretages en kortlægning af de dele af en bygningen, som kan indeholde PCB.

Læse mere om PCB i PCB-Guiden


Holbæk Kommune anvender København Kommunes vejledning for håndtering af PCB.

Læs vejledning for håndtering af PCB-holdigt affald i byggeriFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Bevaringsværdige huse

Vidste du, at du kan søge afdrags- og rentefrit lån til renovering af dit bevaringsværdige hus?

Du kan læse mere om lånet hos Bygningsforbedringsfonden ved at klikke her.

Landsbyfornyelse

I Holbæk Kommune giver vi tilskud til landsbyfornyelse.

Det vil sige, at du kan søge tilskud til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

En bygning skal ligge i det åbne land eller i en by med færre end 3000 indbyggere.

Læs mere om puljen her.