Spring til indhold

STRAKS-behandling af enfamiliehuse og sommerhuse

Visse enfamiliehuse og sommerhuse kan opnå STRAKS-behandling

Vi tilbyder kun STRAKS-behandling af byggeansøgninger, som omhandler:

  • opførelse af enfamiliehuse i byzone
  • opførelse af sommerhuse i sommerhusområder, og hvor spildevandet afledes til offentlig kloak.

Forudsætninger for, at vi kan STRAKS-behandle din ansøgning:

  1. Sagen er fuldt oplyst med fyldestgørende tegninger
  2. Byggeretten er overholdt, dvs. at byggeriet ikke kræver helhedsvurdering
  3. En eventuel lokalplan og al anden relevant lovgivning er overholdt, dvs. at byggeriet ikke kræver dispensationer
  4. Der terrænreguleres max. +/- 0,5 m
  5. Det ansøgte brandsikres jævnfør de præ-accepterede løsninger for fritliggende enfamiliehuse

Hvis det, du skal opføre, passer på ovenstående, kan vi STRAKS-behandle din byggesag, så du får en byggetilladelse inden for 3 arbejdsdage.

HUSK at skrive STRAKS i projektnavnet i din ansøgning, som skal indsendes via Byg og Miljø.

Er der forhold, som gør, at din ansøgning ikke kan STRAKS-behandles, vil du få besked.

Hvis du allerede har indsendt en ansøgning, som du mener opfylder betingelserne for STRAKS-behandling, skal du ringe til byggesagsafdelingen.

Åbn Byg og Miljø

Kontakt byggesagsafdelingen

Vejledning til byggeansøgningFeedback

Sidst opdateret

11.05.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen