Spring til indhold

Vindmøller

Opstilling af vindmøller kræver altid byggetilladelse. Dette gælder også husstandsvindmøller og små vertikale vindmøller til opsætning på taget.

Vindmøller

Vindmøller kræver altid byggetilladelse uanset størrelse. Såfremt den opsættes i landzone, kan den også kræve landzonetilladelse.

Vindmøller ansøges via Byg og Miljø og til ansøgningen skal der bl.a. vedlægges en situationsplan med afstand til skel og andre bygninger samt dimensioner på møllen.

Gå til Byg og Miljø

Støj

Før du opsætter din vindmølle, skal du sikre dig, at den overholder gældende støjkrav, som du kan læse mere om på de følgende to links:

Miljøstyrelsens regler for støj fra vindmøller

Vejledning om planlægning for vindmøller

Er du generet af støj fra din nabo, kan du læse mere her:

Hjælp til støjgener

Støj fra varmepumper

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen