Spring til indhold

Hvad kan jeg se på kortet?

Baggrundskort

Baggrundskortet/Grundkort er lavet på baggrund af foto taget fra et fly. Derfor er bygningerne lige så store som tagfladerne. Dette kort bliver ajourført en gang om året. Kortet er senest ajourført ud fra luftfoto fra foråret 2022.

Luftfoto

Dette kort/billede er også fremstillet på baggrund af foto taget fra et fly. Kortet er fra foråret 2023.

Matrikelkort

Matrikelkortet indeholder oplysninger om matr. nr., ejerlav og areal og leveres af Geodatastyrelsen. Hvis du har brug for måloplysninger eller et måleblad for din ejendom, skal du henvende dig til en praktiserende landinspektør.Feedback

Sidst opdateret

26.06.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Digitale kort

På et digitalt kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort