Spring til indhold

Hvad kan jeg se på kortet?

På kommunens digitale kort-løsning har du mulighed for at benytte flere forskellige kort. Vi har her samlet en beskrivelse af kortene.

Baggrundskort

Baggrundskortet/Grundkort er lavet på baggrund af foto taget fra et fly. Derfor er bygningerne lige så store som tagfladerne. Dette kort bliver ajourført en gang om året. Kortet er senest ajourført ud fra luftfoto fra foråret 2019.

Kortenes nøjagtighed

Kortene er vejledende og du kan derfor ikke bruge dem som dokumentation. Er du usikker på kortenes betydning er det en god ide at kontakte os. Bemærk at ikke alle kort er tegnet med samme nøjagtighed. Holbæk Kommune er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed.

Luftfoto

Dette kort/billede er også fremstillet på baggrund af foto taget fra et fly. Kortet er fra foråret 2020.

Matrikelkort

Matrikelkortet indeholder oplysninger om matr. nr. og ejerlav og leveres af Geodatastyrelsen. Hvis du har brug for måloplysninger eller et måleblad for din ejendom, skal du henvende dig til en praktiserende landinspektør.

Gå til Holbæk Kommunes digitale kortFeedback

Sidst opdateret

27.05.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Digitale kort

På et digitalt kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort