Spring til indhold

Hvad kan jeg se på kortet?

På kommunens digitale kort-løsning har du mulighed for at benytte flere forskellige kort. Vi har her samlet en beskrivelse af kortene.

Baggrundskort

Baggrundskortet/Grundkort er lavet på baggrund af foto taget fra et fly. Derfor er bygningerne lige så store som tagfladerne. Dette kort bliver ajourført en gang om året. Kortet er senest ajourført ud fra luftfoto fra foråret 2019.

Kortenes nøjagtighed

Kortene er vejledende og du kan derfor ikke bruge dem som dokumentation. Er du usikker på kortenes betydning er det en god ide at kontakte os. Bemærk at ikke alle kort er tegnet med samme nøjagtighed. Holbæk Kommune er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed.

Luftfoto

Dette kort/billed er også fremstillet på baggrund af foto taget fra et fly. Kortet er fra foråret 2017.

Matrikelkort

Matrikelkortet indeholder oplysninger om matr. nr. og ejerlav og leveres af Geodatastyrelsen. Hvis du har brug for måloplysninger eller et måleblad for din ejendom, skal du henvende dig til en praktiserende landinspektør.

Trafikkort og Kort 25

Kortene er leveret af Geodatastyrelsen, og kendetegnes ved at være "læsevenlige" og bruges i mange andre kortløsninger.

Historiske kort

Du har mulighed for at se på historiske kort under "Baggrundskort". De historiske kort er en del af Geodatastyrelsens "Topografiske Kortværk" som er opmålt henholdsvis i årene 1862 til 1899 og 1928 til 1945.

Gå til Holbæk Kommunes digitale kortFeedback

Sidst opdateret

13.10.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen