Spring til indhold

Kommunalt anviste boliger

Hvis du har akut behov for en bolig, kan vi muligvis hjælpe dig.

Som udgangspunkt har alle et personligt ansvar for at løse egne boligproblemer. Du bør derfor altid selv forsøge at løse dit boligproblem. Det kan du for eksempel gøre ved at lade dig skrive op i almene boligorganisationer, som har kort ventetid til en bolig.

Hvis du ikke selv kan finde en bolig, og en række andre forhold er til stede, kan vi som kommune anvise dig en bolig. Nedenfor kan du læse om de muligheder, der er. 

Fortrinsret til almen lejebolig

I visse tilfælde har du mulighed for at få fortrinsret til en almen lejebolig i MNV Bolig, Holbæk Boligselskab og i Lejerbo Holbæk via det der hedder fleksibel udlejning.

Hvornår kan kommunen anvise dig en bolig?

Enhver boligsøgende med ophold i Holbæk Kommune har krav på at få behandlet sin ansøgning om anvisning af en bolig.

Apotekerhaven og Slotshaven

Holbæk kommune har anvisningsretten til Lejerbos boliger i Apotekerhaven og Slotshaven. Du kan læse mere om boligerne og søge her.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har brug for mere information eller du ønsker at søge om om opskrivning til den boligsociale venteliste.


Feedback

Sidst opdateret

14.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Hvad siger loven?