Spring til indhold

Adresser og GPS

Adresser skal være korrekte og tydelige - ikke kun for postvæsnet, men også for at ambulancer og brandvæsen hurtigt kan finde frem.

Synlige adresser

Som ejer af en ejendom er det dit ansvar at sætte et tydeligt og synligt husnummerskilt op. Skiltet skal passe til den adresse, som kommunen har fastsat. Det er kommunen, der fastsætter og ændrer adresser. 

Læs mere i brochuren "Synlige adresser"

Danmarks adresser

På hjemmesiden danmarksadresser.dk kan du finde flere oplysninger om adresser i Danmark. Du kan blandt andet finde et kort over de adresser, der findes i nærheden af, hvor du bor.

Gå til hjemmesiden om Danmarks adresser

Fejl i GPS-kort eller hos f.eks KRAK

Vi oplever indimellem, at folk henvender sig, fordi der er fejl i GPS-kort, eller fordi deres adresse ikke er med hos for eksempel KRAK. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er fejl i adressen, men at adressen ikke er opdateret hos udbyderen. 

På danmarksadresser.dk kan du tjekke, om din adresse er registreret hos kommunen. Findes adressen her, skal du kontakte udbyderen af det system, hvor adressen mangler.

Gå til danmarksadresser - om GPS'enFeedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Digitale kort

På det digitale kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk